Præhospital

Fuld akkreditering af akutberedskabet i Region Sjælland

Akkrediteringsnævnet har godkendt en fuld akkreditering af akutberedskabet i Region Sjælland. Akutberedskabets organisationer – Falck og Præhospitalt Center – blev undersøgt i uge 46 af et surveyteam fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Der blev i alt kontrolleret 40 standarder og 150 indikatorer, som alle var opfyldt.

Præhospital

Akutlægehelikopterne er nu også blevet akkrediteret

Det danske lægehelikopterberedskab, som siden 2014 har været landsdækkende med tre helikoptere, er nu blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel. De fem regioner, der driver helikopterne i fælleskab, er stolte over blåstemplingen, som skete i første forsøg og omfatter ordningen og operatøren Norsk Luftambulanse.

Præhospital

Stor ros til det præhospitale beredskab i Region Sjælland

Både Falck som ambulanceoperatør og Region Sjællands eget præhospitale center er blevet akkrediteret uden anmærkninger. Det eksterne surveyteam har endda stor ros til det sjællandske akutberedskab. ”Det har været en fornøjelse at besøge en organisation, hvor man på mange områder arbejder proaktivt med kvalitet, og hvor man knappest kan nå at notere sine fund, før der er taget hånd om det”, noteres det.

Præhospital

Region Hovedstadens akutberedskab er nu blevet akkrediteret

Region Hovedstadens akutberedskab, Den Præhospitale Virksomhed, er i 2. forsøg blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet. I første omgang fik akutberedskabet kun en midlertidig akkreditering, fordi der på et enkelt punkt manglede dokumentation.

Præhospital

Midlertidig akkreditering til Falcks ambulancer i Hovedstaden

Det lykkedes ikke fuldt ud Falck at få fornyet redningskorpsets akkreditering for ambulancetjenesten i Region Hovedstaden i første forsøg. Et mindre problem med risikostyringen gør nemlig, at der skal indsendes yderligere dokumentation – og i mellemtiden har Falck fået en midlertidig akkreditering. Der er dog stor ros fra surveyteamet til Falcks organisation.