Falck mangler ambulancefolk til 7.200 vagttimer i sommerferien

Falcks ambulancetjeneste i Skåne er hårdt ramt af sommerferien. I forvejen er der stor mangel på uddannede ambulancesygeplejersker, men her i sommerferietiden er personalemanglen blevet akut. Falck mangler således folk til at dække 7.200 vagttimer i de kommende ni uger, og Region Skåne har afvist en ønske fra Falck om, at antallet af ambulancer midlertidigt reduceres.

Alle svenske ambulancer skal være bemandet med en ambulancesygeplejerske, men der er mangel på sygeplejersker, og især i de seneste år har mange ambulancesygeplejersker valgt at skifte til jobs på sygehusene – især for at undgå de upopulære døgnvagter i ambulancetjenesten. Alene i maj forlod 18 medarbejdere med i alt 90 års anciennitet Falck i Skåne.

I Skåne står Falck for en stor del af ambulancetjenesten, og i en ny redegørelse til Region Skåne oplyser Falck, at der i de ni sommeruger mangler mandskab til at dække ca. 800 vagttimer om ugen. I alt drejer det sig om 7.200 vagttimer.

Falck kommer i redegørelsen med en række forslag, der skal forsøge at kompensere for de store huller i vagtplanen. Således vil Falck flytte mandskab fra andre dele af Region Skåne til de hårdest ramte byer, hvilket skal give 222 ekstra timer om ugen. Desuden vil Falck have deres medarbejdere til i sommerens løb hver at tage seks ekstravagter til overarbejdsbetaling, og det skal give 360 timer ekstra. Men det mest kontroversielle forslag er, at Falck vil reducere beredskabet for at skaffe ekstra 142 timer om ugen. Og selv hvis alle forslag kunne gennemføres, ville der stadig kun være skaffet dækning for 724 af de 800 timer, som mangler om ugen.

Hos Region Skåne anerkender man, at Falck i kontrakten har en vis frihed til at flytte rundt på ressourcerne. Men regionen afviser kategorisk, at Falck vil få lov til at reducere beredskabet. I et brev til Falck understreger Region Skåne således, at Falck til fulde skal leve op til den indgåede kontrakt – og at man efter sommeren nøje vil kontrollere, at Falck har leveret det aftalte beredskab.

Falck har tidligere oplyst, at der især er bemandingsproblemer i Malmø, og at problemerne i år er væsentlige større end sidste sommer. Falck vurderer således, at det ved sygefravær kan blive nødvendigt at reducere beredskab – der består af otte ambulancer – med en eller flere ambulancer. For at kompensere for dette vil Falck lade to lægebiler indgå i det lokale beredskab, så de kan disponeres af alarmcentralen. Lægebilerne er en del af Region Skånes lægevagtsordning, som Falck driver.

Blandt Falcks medarbejdere er der hård kritik af bemandingssituationen, der presser medarbejderne. Selv om vagter på overarbejde udløser en betaling på 225 pct. af den normale løn – og dermed mellem 4.000 og 6.000 svenske kr. for en 13 timers vagt – så føler medarbejderne, at de mange ekstravagter er nedslidende. Medarbejderne fortæller, at Falck mindst fem gange om dagen udsendes sms’er, hvor de opfordrer medarbejdere til straks at melde sig til at tage en vagt, fordi der akut mangler mandskab på en station. I disse akutte situationer får medarbejderne jævnligt kun 20 minutter til at være fremme på den ramte station.

Annonce