Falck og Region Sjælland skal fremover deles om ambulancekørslen

Efter en udbudsrunde har Region Sjælland besluttet, at Falck fra 2024 skal varetage ambulancekørsel og liggende sygetransport i to distrikter med udgangspunkt i akutsygehusene i Holbæk og Slagelse. Regionen havde på forhånd bebudet, at der ville ske hjemtagning i to af de fire distrikter, og det bliver i distrikterne Køge og Nykøbing F.

I forbindelse med udbuddet besluttede Region Sjælland at hjemtage en del af ambulancedriften, som derfor blev delt op i fire geografiske distrikter. Fra februar 2024 skal Falck køre ambulancerne i de to distrikter Holbæk og Slagelse, mens Region Sjælland selv skal stå for ambulancedriften i de to øvrige distrikter, Køge og Nykøbing F.

Regionens nuværende kontrakter med Falck udløber med udgangen af januar 2024 uden mulighed for at forlænge. De nye kontrakter har en fleksibel løbetid – uden fast udløbsdato. Leverandøren og Region Sjælland kan begge opsige kontrakten med tre års varsel, dog tidligst til kontraktophør den 1. februar 2030.

De to selskaber Falck og PreMed havde prækvalificeret sig til at give tilbud på ambulancedriften, ligesom Præhospitalt Center i Region Sjælland har udarbejdet kontrolberegning. Der begynder nu en stand-still periode på 10 dage. I denne periode har tilbudsgiverne mulighed for at gøre indsigelse overfor afgørelsen. Hvis det ikke sker, vil kontrakten blive underskrevet inden årets udgang.

Flere redderelever

Der vil fra 1. februar 2024 blive indsat 65 ambulanceberedskaber og 23 sygetransportenheder i Region Sjælland.

De fremtidige kontrakter giver desuden mulighed for at rekruttere flere nye ambulancebehandlerelever, nemlig op til 8 pct. om året målt i forhold til det samlede antal årsværk i ambulancetjenesten.

”Med den nye ambulancetjeneste vil vi fra februar 2024 få endnu bedre kvalitet og en øget nærhed til borgeren. Der bliver etableret seks ekstra ambulancestationer i Region Sjælland og indsat mindst 10 ekstra ambulanceenheder. Der bliver dermed i samarbejde med Falck tale om et stærkt øget beredskab til gavn for borgerne i Region Sjælland”, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Opbygger ny driftsorganisation

Beslutningen om at hjemtage en del af opgaven med ambulancedriften blev taget for at være med til at skabe mere konkurrence på ambulanceområdet. Regionsrådet havde på forhånd også truffet beslutning om, at Region Sjælland selv skal stå for de paramedicinerbemandede akutbiler og bemandingen af akutlægebiler.

”Vi står overfor et vigtigt og spændende arbejde med at bygge vores egen driftsorganisation op. Det giver os en helt unik mulighed for at udvikle akutberedskabet og styrke de borgernære ydelser”, siger Heino Knudsen.

Blandt andet er det planen, at ambulanceredderne skal udføre flere undersøgelser i borgernes hjem og være i dialog med sygehuslæger, praktiserende læger eller vagtlæger om, hvorvidt borgeren skal indlægges eller ej.

”Med de nye løsninger får vi et akutberedskab, der i endnu højere grad er en del af det samlede sundhedsvæsen. Der bliver øget fokus på videreuddannelse af ambulancemandskab, så flere behandlinger kan indledes i borgerens hjem eller på det akutte skadested. Det giver bedre muligheder for et efterfølgende godt helbredelsesforløb for den akut syge eller tilskadekomne patient”, siger Heino Knudsen.

Annonce