Falck: Samaritens tal er chokerende

Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen, betegner det som direkte chokerende, når svenske Samariten forventer at kunne bemande 70 ambulancer med 300 ansatte og samtidig fastholde de nuværende responstider. Ifølge Falck skal der nemlig 12 reddere til at bemande en døgnambulance, og det er baggrunden for, at Falck i sit tilbud har kalkuleret med 499 ansatte til at bemande 64 døgn- og dagambulancer. Falck tilbyder nu at fremlægge de beregninger, der ligger til grund for Falcks tilbud, og redningskorpset opfordrer Region Sjælland til at lade uvildige eksperter se på tallene.

Det svenske ambulanceselskab Samariten offentliggjorde i går, at selskabet kun vil anvende 300 medarbejdere til at betjene de områder i Region Sjælland, som Falck hidtil har betjent. Det er cirka 200 medarbejdere færre, end der i dag kører i Falcks ambulancer. Samariten offentliggjorde også, at selskabet vil indsætte 70 ambulancer i Region Sjælland.

“Disse tal er chokerende. Hvis Samariten tror, at de kan bemande 70 ambulancer med 300 mand – og nå frem til ulykkesstedet så hurtigt som i dag – så har de lavet en regnefejl”, siger Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen.

Til at betjene én døgnbemandet dansk ambulance beregnes eksempelvis 12 mand, uanset ambulanceoperatør. Og blandt de 300 medarbejdere skal formentlig afsættes et antal til at betjene vagtcentral og administration. I Falcks tilbud er kalkuleret med 499 medarbejdere, eksklusiv personale til vagtcentral og administration.

Region Sjællands forretningsudvalg indstillede i går til regionsrådet, at Samariten overtager Falcks ambulancekørsel i Region Sjælland. Beslutningen skal ifølge planen træffes på regionsrådets møde torsdag.

“Regionen har i første omgang truffet et logisk valg, idet det svenske tilbud naturligt nok er billigere som følge af de færre medarbejdere. Embedsmændene har ikke haft adgang til de oplysninger om antal medarbejdere, som Samariten nu har lagt frem. Jeg vil kraftigt opfordre til, at regionen sætter sig ned sammen med uvildige eksperter og sammenligner alle forudsætninger i tilbuddene, inden rådet træffer en beslutning, der kan få utilsigtede konsekvenser for regionens borgere. Ikke mindst bør det stå klart, hvilke sjællandske lokalområder, der mister deres ambulance-folk”, siger Allan Søgaard Larsen, der tilbyder at fremlægge alle de beregninger, der ligger til grund for Falcks tilbud.

“Jeg er godt klar over, at nogle vil mene, at Falck bare ikke kan tåle at tabe. Men efter at have betjent Danmark med ambulancer i 100 år, synes vi, at vi skylder at gøre opmærksom på, at borgerne risikerer længere ventetid på ambulancen”, siger Allan Søgaard Larsen.

Annonce