Ny hjemmeside skal få flere virksomheder til at byde på ambulancekørsel

Som et led i bestræbelserne på at få mere konkurrence på det danske marked for ambulancekørsel har de fem regioner nu lanceret en ny og engelsksproget hjemmeside, der oplyser potentielle tilbudsgivere om ambulancetjenesten i Danmark og om de udbud, som regionerne vil gennemføre i de kommende år.

Den nye hjemmeside, AmbulanceInDK, drives af organisationen Danske Regioner, og den er en udmøntning af en af anbefalingerne i rapporten ”Styrket konkurrence på ambulancemarkedet”, som blev udgivet af regionerne i 2018.

Rapportens anbefaling nr. 14 opfordrer således til, at ”regionerne tager skridt til at iværksætte et fælles arbejde, der skal tilvejebringe styrket og tidlig information til markedet for ambulancedrift i Danmark”.

En arbejdsgruppe har vurderet, at en hjemmeside med den relevante information vil opfylde anbefaling nr. 14, og det er på den baggrund, at AmbulanceInDK nu er blevet en realitet.

Hjemmesidens målgruppe er potentielle tilbudsgivere – danske såvel som internationale – på udbud af ambulanceberedskab i de danske regioner. Målgruppen nås ved at der offentliggøres oplysninger om hjemmesiden via EU-Tidende, hvor alle virksomheder med interesse for disse udbud antages at have automatiske informationsagenter.

Annonce