Ny opgave til Falck: Skal drive to nordjyske lægeklinikker

Region Nordjylland løser nu et akut problem med lægedækningen i Thy ved at indgå en to-årig aftale med Falck om etablering af to regionsklinikker. En ny regionsklinik i Hurup skal erstatte et praksiskompagniskab i Koldby, og en regionsklinik placeret i Thisted skal erstatte en praksis i Hanstholm. Tilsammen vil de to klinikker få 4.469 patienter tilknyttet. Regionsklinikkerne oprettes, fordi det ikke har været muligt for Praktiserende Lægers Organisation og Region Nordjylland at finde interesserede læger til at drive egen praksis i de to byer.

”De to regionsklinikker sikrer, at borgerne i Thy har fuld adgang til lægehjælp. Mit førstevalg var, at læger på almindelig vis overtog praksis, men når det ikke har kunnet lade sig gøre, så har vi fundet en løsning, hvor vi i samarbejde med Falck Healthcare skaber et tilbud til patienterne af høj kvalitet. Falck er kendt for på deres kerneområde at levere et godt produkt”, siger Ulla Astman, der er regionsrådsformand i Region Nordjylland.

”Løsningen med regionsklinikker hænger ikke sammen med forårets lægekonflikt, for overvejelserne har stået på længe, men i forhold til den debat, der har været om fremtiden for almen praksis og udfordringerne i yderområder, så er denne løsning et godt eksempel på, hvordan vi kan sikre borgerne lægehjælp. Den er økonomisk fornuftig, og samtidig sikrer vi udvikling af almen praksis, siger Ulla Astman.

Økonomisk svarer udgifterne til den nye kontrakt med Falck Healthcare til udgifterne til driften af en almindelig praksis, og løsningen er heller ikke dyrere, end hvis regionen selv havde valgt at drive klinikken.

Nogle borgere vil få længere afstand til lægen og andre kortere, end de har i dag. Det gælder især borgere i Hanstholm, der skal køre til Thisted – omkring 20 km. Det ærgrer regionen, men der var ingen anden brugbar løsning:

”Afstand er altid en udfordring, og det har vi set før, når solopraksis lukker og praksis samler sig. Placeringen i Thisted er nøje overvejet. I forhold til sikring af fremtidig lægedækning til alle borgere i området, dækker en klinik i Thisted by bedst. Nu kan tilflyttere faktisk få et lægevalg”, siger Charlotte Larsen, der er kontorchef i Region Nordjylland.

Region Nordjylland stiller bygninger og telefon til rådighed, men resten af etableringen af lægehusene og driften vil Falck Healthcare stå for. Falck driver i forvejen 120 mindre sundhedscentre i Danmark med forskellige behandlingsformer, og koncernen glæder sig til opgaven:

”I regionsklinikkerne vil Falck Healthcares læger og sygeplejersker give patienterne en let adgang til lægekonsultation af høj kvalitet. Samtidig tilbyder vi borgerne hjælp til at finde de bedste løsninger og blive guidet gennem sundhedsvæsenet, hvis patienten eksempelvis er henvist til speciallæge og behandlingsforløb. Falck har hjulpet danskerne på sundhedsområdet i mere end 100 år, og vi glæder os til også at yde lægehjælp til thyboerne. Vi går ydmygt til opgaven, men med høje ambitioner”, siger Jan F. Steenhard, der er adm. direktør i Falck Healthcare.

Annonce