Falck vinder udbud af de nordjyske ambulancer

Falck vil frem til 2020 skulle stå for driften af de nordjyske ambulancer. Det har regionsrådet i Region Nordjylland besluttet. De nordjyske politikere havde dog ikke mange valgmuligheder, da Falck var den eneste byder. I den nye kontrakt er responstidskravene uændrede – Falck skal således levere en gennemsnitlig responstid på 9 minutter og 12 sekunder.

Selv om interessen for udbuddet havde været ganske stor, var der ved tilbudsfristens udløb kun modtaget et enkelt tilbud, nemlig Falcks. Dermed var det ikke svært for politikerne at vælge Falck som leverandør for perioden fra 1. april 2015 og fem år frem.

Det var straks mere kompliceret at beslutte sig for hvilken responstidsmodel, der skal indgås kontrakt om. Her havde politikerne 32 forskellige pristilbud at tage stilling til. Valget faldt på en model, hvor Falck skal overholde en gennemsnitlig responstid for hele Region Nordjylland på 9 minutter og 12 sekunder pr. kvartal for Kørsel A. Det er akkurat det samme niveau, som Falck skal overholde i den nuværende kontrakt.

Regionsrådsformand Ulla Astman er godt tilfreds med, at regionsrådet besluttede at holde fast i den nuværende model. ”Med de mange forskellige pristilbud havde vi rigeligt med muligheder for både at skrue op og ned for serviceniveauet for vore akutte ambulancekørsler. Det vil imidlertid koste mange millioner at skrue bare en anelse op for serviceniveauet. Derfor har vi valgt en økonomisk forsvarlig løsning, hvor fagfolkene samtidig garanterer, at vi ikke går på kompromis med patientsikkerheden”, siger Ulla Astman, som af hensyn til den endelige kontraktafklaring ikke kan gå i detaljer om prisen.

Region Nordjyllands præhospitale leder, Poul Anders Hansen, kan fuldt ud bakke op om regionsrådets beslutning: ”Allerede i dag fungerer det præhospitale beredskab her i Region Nordjylland glimrende med den nuværende responstid for de akutte kørsler. Når vi efter dette udbud kan holde det på samme niveau, så kan borgerne i regionen føle sig helt trygge ved kvaliteten af ambulanceberedskabet”, siger Poul Anders Hansen.

Der er givet meddelelse til Falck om, at regionsrådet har peget på dem som leverandør. Meddelelsen til Falck er alene en hensigtserklæring. En kontrakt bliver først anset for endeligt indgået, når der er afholdt kontraktafklaringsmøder, og kontrakten er underskrevet af begge parter. Det er derfor heller ikke muligt for regionen på nuværende tidspunkt at oplyse nærmere om indholdet af kontrakten.

Annonce