Falck skal drive yderligere to lægeklinikker i Region Syddanmark

Region Syddanmark har aftalt med Falck, at virksomheden skal bemande to lægeklinikker i de kommende fire år. Den ene klinik ligger på sygehuset i Ærøskøbing, og klinikken får op til 1.600 patienter, mens den anden klinik ligger på Havborgvej i det vestlige Esbjerg. I Esbjerg vil op til fire læger varetage behandlingen af højst 7.200 patienter.

Driften af de to klinikker har været i udbud, da det ikke har været muligt at finde praktiserende læger, som vil overtage klinikkerne permanent.

”Vi har indgået en rigtig god aftale med Falck Lægehuse, som betyder, at der i øjeblikket ikke er nogle borgere på Ærø eller i Esbjerg, der risikerer at skulle køre meget langt for at finde en læge, som har plads til dem.  Med aftalen kan vi skabe den kontinuitet og stabilitet, som vi ønsker, at borgerne skal have, uanset hvor de bor i regionen”, siger formanden for sundhedssamordningsudvalget i Region Syddanmark, Tage Petersen (V).

Stor mangel på læger

Der er generelt mangel på praktiserende læger, som vil overtage praksisser på Vestkysten og på øerne i regionen, når der er praktiserende læger, der går på pension. Det har ført til, at Region Syddanmark har haft driften af klinikkerne i udbud.

Selvom regionen har iværksat forskellige tiltag, som skal tiltrække læger til disse områder, eksempelvis rekruttering af udenlandske læger, åbent hus-arrangementer, etablering af sundhedshuse samt modernisering af gamle praksisser, er der stadig problemer med at skaffe praktiserende læger nok i visse dele af regionen. Det er også derfor, at klinikkerne på Ærø og i Esbjerg har været i udbud.

Thomas Helt, direktør i Falck Healthcare, glæder sig over, at Falck kan bidrage til fortsat adgang for borgerne til almen lægehjælp i de to lokalområder. ”Vi ser frem til at ansætte nogle dygtige læger, så borgerne fortsat er sikret den tryghed, det er at have adgang til egen læge i deres nærområde”, siger Thomas Helt.

Lægeklinikken på Ærø ligger på sygehuset i Ærøskøbing, og der er i dag omkring 400 patienter tilknyttet. Aftalen med Falck Lægehuse betyder, at op til 1.600 patienter kan tilknyttes klinikken, som er normeret til en lægestilling. Siden 1. februar 2016 har læge Hans Berthelsen midlertidigt passet klinikken, og han vil stå for driften, indtil Falck Lægehuse overtager driften 1. december 2016. Aftalen gælder i fire år. Falck Lægehuse skal også indgå i lægevagten sammen med øens øvrige læger.

Lægeklinikken Langlihuset i Esbjerg, som er beliggende på Havborgvej 8, Esbjerg V, blev oprettet den 4. april 2016, og drives i øjeblikket af Region Syddanmark som et midlertidigt lægetilbud, indtil Falck Lægehuse overtager driften 1. januar 2017. Aftalen løber i fire år. Falck Lægehuse overtager desuden to af regionens medarbejdere, som for tiden er ansat i Langlihuset. Det har den fordel for patienterne, at de fortsat møder kendte ansigter i praksis. Endvidere er det aftalt med Falck Lægehuse, hvor mange læger der på årsbasis må virke i klinikken. Aftalen sikrer en fast bemanding i Langlihuset, så kontinuiteten sikres. Klinikken vil fortsat have adresse på Havborgvej 8, 6710 Esbjerg V, og forskellen for patienterne vil alene være, at klinikken fra den 1. januar 2017 er bemandet af op til fire læger fra Falck Lægehuse.

Falck Lægehuse driver også en lægeklinik i Ølgod for Region Syddanmark.

Annonce