Falck vil lade paramedicinere rykke ud i bemandede droner

Allerede i dag er det muligt at anvende droner til at transportere både hjertestartere og blodprøver. Men hos Falck er visionen, at man inden 2025 også vil kunne indsætte bemandede droner, der kan bringe paramedicinere frem til patienterne. Det giver mulighed for, at paramedicinerne hurtigt kan vurdere, om der skal sendes en ambulance.

Falck har siden 2018 deltaget i innovationsprojektet ”Sundhedsdroner”, som er støttet af Innovationsfonden og gennemføres i samarbejde med Holo, Unifly, SA Group, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Projektet undersøger, hvordan droner kan anvendes til transport af f.eks. blodprøver og medicinsk udstyr.

Det eksisterende samarbejde med ”Sundhedsdroner” fortsætter indtil udgangen af 2021. Men nu vil Falck også starte sit eget projekt for at opnå erfaringer med droner bemandet med f.eks. paramedicinere. Her vil Falck gennemføre forsøg med bemandede droneflyvninger i samarbejde med kunder i enten Danmark eller udlandet.

Derfor indleder Falck nu sine første testflyvninger med ubemandede droner på Fyn, og virksomheden arbejder på at indgå et samarbejde med en teknologipartner. Målet er, at dronerne kan anvendes til at rykke ud til flere patienter med en enkelt paramediciner for at vurdere, om der skal eftersendes en ambulance.

Ønsker fleksibel udrykning

”Med fremtidens ambulancer arbejder vi på at videreudvikle ambulancer med ny teknologi, medicin og behandlingsmetoder. Udfordringen er, at de også bliver en dyr ressource. Derfor ser vi også et behov for at kunne rykke mere fleksibelt ud med f.eks. en paramediciner i en drone, og så eftersende en ambulance i de tilfælde det er påkrævet”, fortæller Jakob Riis, der er adm. direktør for Falck.

”Det er en almindelig antagelse, at droner senest i 2030 vil indgå som en af flere nye transportformer. Det er et åbent spørgsmål, hvordan vi skaber mere værdi af den ny teknologi: Ligger værdien i hurtigere responstider til f.eks. hjertestoppatienter, så vi redder og forbedrer flere liv? Ligger værdien i bedre hjælp til udkantsområder? Ligger værdien i at kunne behandle flere hjemme? Eller ligger værdien i at kunne spare ambulanceture og dermed antallet af beredskaber og penge? Vi ved det ikke i dag, men går nu i gang med at finde ud af, hvordan droneteknologi kan bruges og ikke bruges”, siger Jakob Riis.

Skal først finde teknologipartner

Falck er i dialog med flere førende droneleverandører for at finde en teknologipartner. For droneleverandører er Falck en interessant samarbejdspartner, fordi virksomheden er til stede i både Europa, USA og Latinamerika. Samtidig vurderes beredskabsområdet som en prioriteret use case, når myndigheder i hele verden skal give de første tilladelser til at flyve med droner uden for synsvidde og med bemandede droner.

”Falck skal ikke stå for droneudviklingen, men fokusere på at tilpasse droner til udrykning. Vores mål er at opnå erfaringer med, hvor og hvordan teknologien kan bringes i anvendelse i fremtidens ambulanceberedskaber. Nye teknologier er vejen til at sikre mere sundhed for færre penge, og Falck er godt positioneret til at afprøve og vurdere nye teknologier i stor skala. Det kræver globale partnerskaber og implementering på tværs af de nationale markeder”, siger Jakob Riis.

Annonce