Københavns Brandvæsen mister den liggende sygetransport i Hovedstaden

Falck skal køre liggende sygetransport i hele Region Hovedstaden. Det besluttede regionsrådet i Region Hovedstaden på et møde tirsdag aften, hvor politikerne tog stilling til de tilbud, som er blevet afgivet på regionens udbud af liggende sygetransport til, fra og imellem hospitalerne. I dag varetager Københavns Brandvæsen en del af opgaven.

Udbuddet var inddelt i fire områder, og Falck havde budt på samtlige områder. Efter en samlet vurdering af pris, kvalitet og leveringsikkerhed blev Falcks tilbud i alle fire områder vurderet som det mest fordelagtige.

Hidtil har Falck varetaget transport af liggende patienter i tre delområder, mens Københavns Brandvæsen har stået for opgaven i det fjerde område, nemlig Københavnsområdet.

”Vi er meget tilfredse med og stolte over, at Region Hovedstaden overlader ansvaret for denne vigtige opgave til os i hele regionen. Samtidig glæder vi os over, at vi skaber flere Falck-arbejdspladser i København”, siger regionsdirektør Jørgen Mieritz fra Falck.

I de tre delområder tættest på København indsætter Falck 26 naturgasdrevne kombi-køretøjer.

”Vi kommer anslået til at køre 1,1 millioner kilometer om året i hovedstaden og forstadskommunerne, så det er naturligt, at vi søger at anvende miljøvenlige transportløsninger”, siger Jørgen Mieritz.

De nye aftaler forventes underskrevet i slutningen af april med kontraktstart den 1. februar 2016 og løber i seks år med mulighed for forlængelse i to år.

Annonce