Præhospital

Slut med nordjysk hjertestarter-drone

Efter et års tid er det slut med en forsøgsordning, hvor en drone har fløjet en hjertestarter frem ved alarmer om hjertestop i Aalborg. Forsøget har ifølge forskeren bag projektet givet meget ny viden, men der har dog tilsyneladende ikke været nogen cases, hvor dronen har gjort en forskel. Det skal formentlig ses i lyset af, at der kun har været 15 flyvninger, og at de alle er sket i Aalborg, hvor ambulancerne er hurtigt fremme.

Brandvæsen

Falck-droner skal skabe overblik ved trafikulykker

Falck har indgået en kontrakt med Trafikverket i Stockholm om, at droner fremover skal bruges til at skabe et hurtigere realtidsoverblik over trafikken, når der sker trafikulykker. Målet er at mindske risikoen for kødannelse og intens trafikbelastning. Ved at gøre det lettere at omdirigere trafikken, kan man undgå unødigt tidsspilde for bilisterne – og reducere CO2-udledningen fra biler, der holder i kø på vejene.

Præhospital

Ny hjertestarterdrone var på første opgave

I går blev Region Nordjyllands hjertestarterdrone sendt i luften på sin første opgave. Hjertestarterdronen er en del af et forskningsprojekt, der samler viden ind om banebrydende måder at tænke sundhedshjælp på. Og nu er projektet så officielt i luften. Dronen blev kaldt ud til et hjertestop i Aalborg og var fremme med hjertestarteren efter 7 minutters flyvning.

Præhospital

Første danske drone flyver nu ud med hjertestarter

For første gang på dansk jord skal hjertestartere flyve med drone ud til folk ved mistanke om hjertestop. Dronen vil i første omgang flyve i og omkring Aalborg by som en del af et forskningsprojekt. Helt konkret vil dronen blive sendt afsted, når den sundhedsfaglige 112-operatør mistænker hjertestop. Dronen flyver helt automatiseret via GPS og kamera.

Præhospital

Falck starter nyt forsøg med sundhedsdroner i Grønland

Frem mod november 2022 skal Falck og Det Grønlandske Sundhedsvæsen afprøve brugen af droner til at transportere medicin og diagnostiske prøver mellem byer og bygder. Intentionen med projektet er at afsøge, hvordan droner kan styrke sundhedsindsatsen i bygderne, hvor infrastrukturen er en udfordring, og der er langt til nærmeste hospital.

Præhospital

Nu sendes en sundhedsdrone for første gang afsted fra hospital til lægehus

Fremover vil droner måske kunne anvendes i forbindelse med trafikulykker, hvor de f.eks. kan transportere blod direkte til brug på skadestedet. Et stort projekt, som hvor blandt andet Falck deltager, er i gang med at teste danske sundhedsdroner, og i første omgang handler det især om mindre akutte opgaver som f.eks. transport af patientprøver og medicin mellem hospitalsafdelinger, lægehuse og hjemmeplejen.

Præhospital

Gode erfaringer med at afsende hjertestarter via drone

Et pilotprojekt fra Sverige tyder på, at der kan være potentiale i at anvende droner til at transportere hjertestartere frem til patienter med hjertestop. Dermed sikres det, at førstehjælpere har det rette udstyr til at udføre livreddende førstehjælp, indtil ambulancen er fremme. I det svenske pilotprojekt var dronen – og dermed hjertestarteren – i gennemsnit fremme næsten 2 minutter før ambulancen.

Præhospital

Falck vil lade paramedicinere rykke ud i bemandede droner

Allerede i dag er det muligt at anvende droner til at transportere både hjertestartere og blodprøver. Men hos Falck er visionen, at man inden 2025 også vil kunne indsætte bemandede droner, der kan bringe paramedicinere frem til patienterne. Det giver mulighed for, at paramedicinerne hurtigt kan vurdere, om der skal sendes en ambulance.