Falck vinder ambulancekørslen i hele Region Sjælland

Fra 2016 og otte år frem kommer der til at stå Falck på samtlige ambulancer og akutbiler i Region Sjælland. Det ligger fast, efter at regionen torsdag aften har besluttet at indgå kontrakt med Falck om ambulancekørslen i de gamle Vestsjællands og Storstrøms amter samt om akutbilskørsel i hele regionen. Dermed opgiver regionen planerne om en hjemtagning.

På sit møde torsdag aften besluttede regionsrådet i Region Sjælland, at regionen vil indgå en kontrakt med Falck om ambulancedriften i de geografiske områder, som svarer til de gamle Vestsjællands og Storstrøms amter, inklusiv ansvaret for at disponere ambulancerne fra regionens vagtcentral. Samtidig indgås en kontrakt med Falck om driften af akutbiler i hele regionen.  Men de nye kontrakter opnås et kvalitetsløft for borgerne og en økonomisk besparelse for regionen på næsten 40 mio. kr. om året.

I december måned sidste år vandt Falck efter udbud driften af ambulancerne i det, der svarer til det gamle Roskilde Amt. Dermed har Falck vundet alle delaftaler i Region Sjællands ambulanceudbud. I Roskilde-området konkurrerede Falck med Roskilde Brandvæsen om ambulancekørslen, mens det kun var Falck, som havde budt på opgaven i de to andre områder samt på akutbilskørslen. Den seneste måneds tid har regionen derfor forhandlet med Falck med henblik på at få afklaret, om man skulle benytte muligheden for at hjemtage ambulancekørslen i enten Vestsjællands- eller Storstrøms-området, men regionen endte altså med at indgå kontrakt med Falck.

De nye kontrakter træder i kraft den 1. februar 2016 og gælder for otte år, dog med mulighed for opsigelse efter fire år.

Kvaliteten hæves

Responstiderne og serviceniveauet for de planlagte patienttransporter fortsætter på samme niveau som hidtil, og samtidig hæves kvaliteten på en række andre områder. Blandt andet stiger antallet af ambulancer med paramedicinere, så de i de nye kontrakter udgør 24 mod i dag 17. Endvidere bliver hjertekompressionsmaskiner fremover standardudstyr i alle ambulancer, og dermed kan genoplivningen foregå uafbrudt, når patienten transporteres fra et ulykkessted til et akutsygehus. Samtidig forbedrer hjertekompressionsmaskinerne arbejdsmiljøet for personalet, som fremover kan sidde ned og kan være spændt fast, mens de samtidig forsøger at genoplive patienten under transport.

“Jeg er meget tilfreds med den aftale, vi har lavet. Vi får en høj kvalitet og det er nødvendigt, når vi er en region, hvor vi bor meget spredt. Vi har sikret os, at personalet får flere uddannelsesdage, så vi får et af landets bedste uddannede ambulancepersonale og vi har også aftalt, at vi skal indgå forskellige udviklings- og innovationsprojekter sammen”, fortæller regionsrådsformand Jens Stenbæk.

Falck-direktør: Vi er stolte

Også hos Falck er der tilfredshed. “Vi er meget stolte over, at regionen har besluttet sig for at samarbejde med Falck om at levere en tryg, kompetent og rentabel ambulancetjeneste til alle borgere i regionen”, siger regionsdirektør Sean Erik Bisgaard fra Falcks Region Sjælland.

Sean Erik Bisgaard takker medarbejderne for deres store indsats i den indeværende kontraktperiode:

“I har bevist, at Falck kan levere den høje kvalitet og fleksibilitet, som regionen har efterspurgt, og dermed har I bidraget markant til, at regionen nu har valgt at samarbejde med os i hele regionen. Fremover forventer vi, at regionen vil sætte yderligere fokus på responstider, kompetenceløft, anvendelse af paramedicinere og udvikling af nye sygetransportenheder. Jeg ser frem til også at løfte disse opgaver sammen med jer”, siger han.

Annonce