Dyrere ambulancekørsel i Region Midtjylland – billigere i Region Sjælland

Da Region Sjælland i sidste måned offentliggjorde resultatet af ambulanceudbuddet, vakte prisniveauet en del opsigt. Samariten viste sig nemlig at kunne løse opgaven billigere end i dag – til trods for, at Samariten skal udføre 10% flere kørsler samtidig med, at der stilles større krav i kontrakten. I Region Midtjylland har billedet da også vist sig at være det stik modsatte: Trods mere intens konkurrence end i Region Sjælland stiger den midtjyske regions omkostninger til ambulancekørsel med 30-40 mio. kr. om året efter udbuddet. Og selv om langt færre ambulancer skal skifte operatør i Region Midtjylland, så erkender formanden for regionsrådet, at beslutningen er truffet med en vis rysten på hånden.

Med Region Midtjyllands beslutning i går og Region Sjællands beslutning i sidste uge er to af de fem regioners ambulanceudbud afsluttet. I Region Syddanmark havde kun Falck budt på opgaven, men her forhandles der stadig mellem Falck og region. Udbuddet i Region Hovedstaden afgøres den 25. november, og i Region Nordjylland træffes der først afgørelse om den fremtidige ambulancekørsel i begyndelsen af 2009.

Stor forskel på de økonomiske konsekvenser i regionerne

I Region Sjælland forventer Falck, at ambulancekørslen i år vil koste regionen 270 mio. kr. Samariten har tilbudt at løse opgaven for 224 mio. kr. om året, og Region Sjælland står således til at spare 46 mio. kr. om året, hvorfra dog skal trækkes regionens udgifter på visse områder, som fremover ikke er omfattet af kontrakten med ambulanceoperatørerne, bl.a. kommunikationsudstyr og etableringsudgifter i forbindelse med den nye vagtcentral.

Imidlertid er der ikke blot tale om, at Samariten kan løse samme opgave væsentligt billigere end i dag. I udbuddet er det således forudsat, at antallet af kørsler stiger med 10%, ligesom kravene til responstiderne skærpes, fordi responstiderne fremover opgøres i seks områder mod i dag tre. Endvidere indføres der tidskrav for liggende sygetransporter, og operatørerne skal i modsætning til i dag betale bod, hvis kravene ikke overholdes.

I Region Sjælland var udbuddet opbygget således, at regionen alene stillede krav til responstiderne, hvorefter de enkelte ambulanceoperatører skulle give et tilbud på, hvad deres pris for at opfylde kravene ville være. Falcks ledelse har ikke lagt skjul på, at Falck mener, at Samariten i den forbindelse simpelthen har lavet en regnefejl, og at det er forklaringen på, at Samaritens tilbud ifølge regionens beregninger var ca. 120 mio. kr. billigere end Falcks.

I Region Midtjylland havde man imidlertid valgt en anden udbudsmodel, idet regionen selv fastsatte antallet af ambulancer, således at ambulanceoperatørerne alene skulle byde på, hvad det ville koste at drive det fastsatte antal ambulancer. Og her er resultatet af udbuddet da også væsentligt anderledes end i Region Sjælland. Region Midtjylland forventer således, at prisen på ambulancekørslen efter udbuddet vil stige med 30-40 mio. kr. om året. Det sker til trods for, at konkurrencen i Region Midtjylland har været den hidtil mest intense med i alt fire konkurrerende bydere.

Hverken i Region Sjælland eller Region Midtjylland er priserne for ambulancekørslen før og efter udbuddet fuldstændig sammenlignelige, da der som led i udbuddene er sket tilpasninger i responstidskrav, dimensionering og opgavefordeling mellem region og operatør, men umiddelbart har Region Sjælland tilsyneladende fået en endog særdeles attraktiv pris på ambulancekørslen, mens det for Region Midtjylland har været en dårlig forretning at sende opgaven i udbud.

Vanskelig beslutning i Region Midtjylland

I Region Sjælland indebærer udbudsresultatet, at alle ambulancestationer med en enkelt undtagelse skifter operatør. I alt er der tale om ca. 25-30 stationer og 60-70 ambulancer. Men regionen har i hele processen afvist, at man på noget tidspunkt har været nervøs over den store opgave, som Samariten nu står overfor.

Anderledes er udmeldingen fra Region Midtjylland, hvor det er halvdelen af ambulancestationerne, som skal skifte operatør. Det drejer sig om ca. 17 stationer og 30 ambulancer. Men formanden for regionsrådet, Bent Hansen (S), lagde i går ikke skjul på, at der var tale om en vanskelig beslutning. “Det er da lidt med rysten på hånden. Går det nu godt, går det, som det skal, og får vi den kvalitet, som vi skal? Det skal vi sikre, at vi får, og vi skal følge det så tæt, som vi nu kan”, sagde Bent Hansen umiddelbart efter tirsdagens møde i forretningsudvalget.

Annonce