Indkøb af nye ambulancer annulleres igen-igen

De danske regioner har ikke ligefrem held med deres udbud, når det gælder indkøb af nye ambulancer. Region Sjælland har således valgt at annullere deres nye udbud, fordi leverandører har ment, at nogle af kravene i udbuddet kunne begrænse konkurrencen. Også det forrige forsøg på et udbud – der var fælles mellem flere regioner – kuldsejlede, da det blev erklæret ulovligt.

Præhospitalt Center i Region Sjælland har besluttet at annullere det køretøjsudbud, som skulle gå forud for indkøbet af ambulancer, patienttransportkøretøjer og specialambulancer til Region Sjællands kommende ambulancedrift.

Beslutningen om annulleringen er ifølge Region Sjælland truffet, fordi regionen er blevet gjort opmærksom på, at tekniske aspekter i udbudsmaterialet kan misforstås.

”Der skal ikke herske den mindste tvivl om udbuddets gang, og derfor var det heller ikke svært for at os beslutte, at det skulle annulleres, da vi først blev gjort opmærksomme på, at nogle krav gav anledning til undren i forhold til konkurrencen blandt tilbudsgiverne”, fortæller Brian Lindekilde, der er AMK-vagtcentralchef i Præhospitalt Center i Region Sjælland.

Forkert balancering af hensyn

Ifølge Region Sjælland er usikkerheden opstået, fordi Præhospitalt Center ikke har fået afbalanceret kravene i forhold til den udvikling, der ønskes, og en afprøvning af markedet og de forskellige tilbudsgivere.

”Enkelte af de nuværende krav kan fortolkes således, at de vil indsnævrer konkurrencen, og det er vi på ingen måder interesseret i – tværtimod. Vi vil have den bedst mulige ambulance for vores reddere at arbejde i og for vores borgere at bliver behandlet i. Det får vi kun, hvis vores materiale er åbent overfor så mange tilbudsgivere som muligt, så de har mulighed for at komme med deres bedste bud”, siger Brian Lindekilde.

Brian Lindekilde er positiv overfor det resterende arbejde med køretøjsudbuddet:

”Tilbudsgiverne er kommet med mange rosende ord omkring de tekniske beskrivelser af køretøjerne, og så er de glade på reddernes vegne, fordi de nye køretøjer i høj grad kommer til at have fokus på det gode og sikre arbejdsmiljø”, siger han.

Forventer fortsat at holde tidsplanen

Nu skal Region Sjælland omskrive og tilrette udbudsmaterialet, så misforståelserne kan blive ryddet af vejen. Tidsrammen for køretøjsudbuddet bliver der dog ikke rykket på. Således forventer regionen, at der stadig kan falde afgørelse til september, som hele tiden har været planen.

”Nu skal vi sætte os ned og foretage konkrete præciseringer af udbudsmaterialet, og det er vi allerede begyndt på, så annulleringen kommer ikke til at have nogen tidsmæssig betydning for indkøb af køretøjer eller hjemtagelsen generelt”, siger Brian Lindekilde.

Tidligere udbud blev erklæret ulovligt

Region Sjællands udbud var en erstatning for et tidligere udbud.

Her tabte Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland i december sidste år en sag i Klagenævnet for Udbud, der konstaterede, at de fire regioner handlede i strid med lovgivningen, da de indgik en kontrakt med VW-importøren Skandinavisk Motor Co. (SMC) om levering af ambulancer og sygetransportkøretøjer til en anslået værdi af 480 mio. kr.

Derfor blev regionernes beslutning om at indgå kontrakt med SMC annulleret.

Annonce