Falck: Yderligere strejker vil koste hver redder 3.500 kr. i døgnet

Tonen i konflikten mellem Falck og en række ambulancereddere blev skærpet tirsdag, hvor Falck i et brev til redderne meddelte, at fremtidige strejker vil resultere i et løntræk på ca. 3.500 kr. pr. døgnvagt. Samtidig slog Falck fast, at man tilbyder en dialog om at undlade størstedelen af løntrækket for de hidtidige strejker – men at det tilbud bortfalder, hvis der kommer nye strejker.

Allerede efter de første arbejdsnedlæggelser blev sagen den 24. april 2017 behandlet i Arbejdsretten, der fastslog, at der var tale om overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Arbejdsretten fastsatte derfor en bod på 40 kr. pr. time, hvor den enkelte redder har nedlagt arbejdet. Arbejdsnedlæggelser efter 1. maj 2017 udløser en skærpet bod på 70 kr. i timen.

Udover boden fra Arbejdsretten – som tilfalder Dansk Arbejdsgiverforening, og ikke Falck – trækker Falck redderne i løn for de timer, hvor de har deltaget i arbejdsnedlæggelserne. De vil dog modtage løn for de timer, hvor de har kørt ture, f.eks. som led i det etablerede nødberedskab.

Ifølge et brev, som Falck tirsdag sendte til redderne, vil løntræk og bod samlet set koste en redder ca. 3.500 kr. pr. døgnvagt. Hvis redderen har kørt ture, reduceres dette beløb dog forholdsmæssigt.

Nye strejker vil udløse løntræk med tilbagevirkende kraft

Samtidig lader Falck dog til at være villig til at undlade løntræk for de hidtidige arbejdsnedlæggelser. ”I fredags blev Falck imidlertid bekendtgjort med, at flere reddere ikke var klar over, at der blev foretaget løntræk udover den af Arbejdsretten fastlagte bod. Derfor har Falck indvilget i at gå i dialog vedr. dette løntræk. Betingelsen for dialog om løntrækket er, at redderne normaliserede arbejdet øjeblikkeligt”, skriver Falck, som henviser til, at arbejdet derefter blev normaliseret fredag.

Samtidig gør Falck imidlertid også opmærksom på, at nye arbejdsnedlæggelser vil få konsekvenser. ”Såfremt enkelte stationer ikke holder arbejdet normaliseret eller igen nedlægger arbejdet, bortfalder ovenstående tilkendegivelse om dialog om løntræk for disse stationer, og der vil uden yderligere varsel være løntræk fra første konfliktdag (24. april 2017)”, skriver Falck.

Falck afslutter brevet til medarbejderne med en opfordring: ”De overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i Falck har ikke bare haft alvorlige konsekvenser for dig, men også for vores samarbejdspartnere samt Falck som virksomhed. Vi håber derfor, at vi kan fortsætte den gode dialog i vagtplanudvalgene, hvor vi i samarbejde kan se fremad og indgå driftsaftaler til gavn for alle parter”.

Annonce