Region ruller måske – delvist – spareplaner for akutlægebiler tilbage

Foto: Philip Kors

Region Midtjylland havde egentlig lagt op til, at fire akutlægebiler i regionen skulle spares væk. Men i den endelige aftale om spareplanen bliver den ene af akutlægebilerne – i Silkeborg – bevaret. Akutlægebilerne i Grenå og Ringkøbing bliver stadig nedlagt, men som noget nyt erstattes de af paramedicinerbiler. Der er dog et væsentligt forbehold i aftalen.

I september besluttede Region Midtjylland, at man ville nedlægge akutlægebilerne i Lemvig, Ringkøbing, Silkeborg og Grenå. Men efter en høringsrunde bliver spareplanen – måske – ændret på flere punkter.

I den endelige budgetaftale vil forligspartierne således fastholde den nuværende akutlægebil i Silkeborg. Desuden vil de etablere nye og døgnbemandede paramedicinerbiler i Grenå og Ringkøbing. Herudover skal den præhospitale visitationsenhed i Herning flyttes til Lemvig, hvor den konverteres til en døgndækkende paramedicinerbil. De tre nye paramedicinerbemandede akutbiler skal have funktion som præhospitale visitationsenheder.

Region Midtjylland har dog et stort forbehold i planen: Den bliver kun en realitet, hvis staten betaler. Regionen har nemlig noteret sig, at der i den nye finanslovsaftale er afsat puljemidler på 50 mio. kr. i 2024 og derefter 75 mio. kr. årligt til at styrke regionernes akutberedskab. Og Region Midtjyllands planer om en delvis tilbagerulning af besparelserne på det præhospitale beredskab vil kun blive gennemført, hvis de nye puljemidler dækker hele regningen for akutlægebilen i Silkeborg og de nye paramedicinerbiler.

Annonce