Før sletning af 20.000 optagelser af 112-opkald: Minister afviste nye regler

I sidste måned kom det frem, at Region Hovedstaden ved en fejl ikke havde gemt 20.000 optagelser af 112-opkald på AMK-vagtcentralen i Ballerup. Det skete kun en måned efter, at sundhedsministeren havde afvist en opfordring fra Dansk Folkeparti om at indføre regler på området – på baggrund af en tidligere fejl hos Region Hovedstaden, hvor ni måneders radioopkald ikke blev optaget.

Region Hovedstadens AMK-vagtcentral var fra april 2016 til januar 2017 ramt af en opsætningsfejl, hvor et forkert monteret kabel førte til, at der i ni måneder ikke blev optaget kommunikation mellem vagtcentralen og ambulancerne. Ifølge regionen blev kablet dengang sat i et forkert stik. Samtidig oplyste regionen, at man ville fastsætte en kontrolprocedure, som skulle sikre, at lignende fejl ikke opstod i fremtiden.

Sagen fik Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, til at opfordre sundhedsministeren til at indføre regler om, at det skulle være lovpligtigt for regionerne at opbevare lydfilerne. Det afviste den fungerende sundhedsminister, Karen Ellemann (V), imidlertid:

”Jeg finder imidlertid ikke grundlag for at fastsætte andre regler for dokumentation af behandling i den præhospitale fase end de regler, som i medfør af autorisationsloven findes i sygehusvæsenet generelt”, lød det fra Karen Ellemann, der dog også slog fast, at hun ”naturligvis finder det meget beklageligt, hvis lydoptagelser, som en region har besluttet skal være der, alligevel ikke findes. Det vil jeg i så fald opfordre regionen til at få styr på”.

Kun en måned efter, at sundhedsministeren havde fastslået, at der ikke var grundlag for regler om opbevaring af lydfiler, kom det så frem, at det atter var gået galt hos Region Hovedstaden. Denne gang var ca. 20.000 opkald – primært sundhedsfaglige 112-opkald, som var viderestillet til AMK-vagtcentralen – ikke var blevet optaget på grund af en opsætningsfejl.

Annonce