Forsvaret overvejer retssag mod redningshelikopternes motorproducent

Arkivfoto: VFK

Forsvaret er ved at vurdere, om der skal rejses et erstatningskrav mod det franske firma Turbomeca, som leverer motorerne til Forsvarets EH101-helikopterne. Turbomeca har udført en modifikation af motorernes brændkammer, som har resulteret i, at motorerne kan gå i stå under flyvningen. På kort sigt arbejdes der på at skaffe nok funktionsdygtige motorer.

Det er Turbomeca selv, som har udført den mislykkede modifikation af helikopternes brændkammer, og fejlen har medført, at Forsvaret har måttet tage seks motorer ud af den operative drift.

Forsvarschef Peter Bartram oplyser, at Turbomeca har tilvejebragt et antal ikke-modificerede brændkamre, som vil blive installeret i de danske motorer. Det skal sikre, at der er et tilstrækkeligt antal motorer til rådighed til at løse EH101’ernes opgaver som redningshelikoptere og transporthelikoptere. Forsvarschefen forventer, at der vil kunne fremskaffes ca. 32 brugsklare motorer, og det skulle være nok til, at helikopterberedskabet kan opretholdes – og til, at der som planlagt kan udsendes et troppetransportbidrag til Afghanistan.

”Forsvarets Materieltjeneste er i fortsat dialog med Turbomeca med henblik på en mere permanent afhjælpning af de konstaterede problemer, ligesom producenten undersøger, hvorvidt der kan fremskaffes yderligere ikke-modificerede brændkamre”, oplyser Peter Bartram.

Forsvarschefen tilføjer, at der i øjeblikket gennemføres vurderinger af Forsvarets retsstilling i forhold til at gøre erstatningskrav gældende overfor Turbomeca.

Annonce