Lilla helikopterlandingsplatform i Aarhus

Foto: Michael Harder, Aarhus Universitetshospital

Helikopterlandingsplatformen ved Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital har lørdag aften et noget usædvanligt udseende. I anledning af Verdens Præmaturdag har Aarhus Universitetshospital således valgt at sætte lilla lys på helikopterlandingsplatformen for at fejre for tidligt fødte børn og vise støtte til deres familier.

Godt 7 pct. af alle børn i Danmark fødes før tiden, og selv om de fleste for tidligt fødte børn overlever uden alvorlige mén, så kan det være en voldsom oplevelse at få et for tidligt født barn. Derfor markeres Verdens Præmaturdag den 17. november 2018 ved at større bygninger over hele verden bliver badet i lilla lys til ære for de 15 millioner børn, som hvert år fødes for tidligt.

I Aarhus er det helikopterlandingsplatformen ved Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital, som bliver oplyst med lilla lys. Helikopterlandingsplatformen er valgt, fordi den er placeret højt og synligt, men også for at markere et godt samarbejde mellem Region Midtjyllands Neonatale Transport Team, Præhospitalet og Forsvarets redningshelikoptere om transport af nogle for tidligt fødte børn.

”Vi markerer Verdens Præmaturdagen dels for at fejre børnene, men også for at vise vores støtte til de forældre og familier, for hvem den tidlige fødsel har været en stor belastning og bekymring, der påvirker forældrenes psykiske helbred”, siger overlæge Jesper Padkær Petersen fra Aarhus Universitetshospital.

Annonce