Hjerteløberprojekt lanceret i Midtjylland – slut med akuthjælpere

På baggrund af gode erfaringer med TrygFondens Hjerteløberprojekt i Region Hovedstaden har Region Midtjylland nu indledt et samarbejde med TrygFonden om at udrulle Hjerteløberprojektet i regionen. Det erstatter regionens egne akuthjælperordninger. Som frivillig hjerteløber rykker man ud for at give livreddende førstehjælp ved hjertestop.  

Samarbejdet betyder, at Region Midtjyllands AMK-vagtcentral ud over ambulance, akutlægebil og akutlægehelikopter nu også kan sende frivillige hjerteløbere af sted, når der bliver ringet 112 om hjertestop.

Det betyder imidlertid også et farvel til regionens egne akuthjælperordninger. Indtil der er tilmeldt tilstrækkeligt mange hjerteløbere, bliver de eksisterende akuthjælpere dog fortsat kaldt ud.

”Vi har i forvejen rigtig gode erfaringer med at trække på engagerede frivillige førstehjælpere, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke dem hver og en og i øvrigt opfordre dem til at melde sig som hjerteløbere”, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

”Når vi nu bygger videre på det frivillige fundament, er det, fordi vi som en del af hjerteløberordningen kan samle endnu flere frivillige om at hjælpe ved hjertestop, og dermed øges chancerne for at redde liv. Jeg kan kun opfordre til, at alle med mod på at træde til for andre allerede i dag melder sig til hjerteløberordningen”, siger Anders Kühnau.

Allerede mange hjerteløbere i Midtjylland

Alene i Region Midtjylland bliver ca. 1.200 mennesker hvert år ramt af hjertestop. Når 112 får et opkald om hjertestop, bliver de nærmeste hjerteløbere nu alarmeret via hjerteløber-appen på deres telefon. Af de løbere, der accepterer missionen, bliver nogle sendt direkte til hjertestoppet for at påbegynde hjertelungeredning, mens andre guides til at hente den nærmeste hjertestarter.

Tal fra TrygFondens Hjerteløberprojekt viser, at der allerede inden lanceringen dagligt befandt sig flere end 1.000 tilmeldte hjerteløbere i Region Midtjylland. Og nu vil disse hjerteløbere altså kunne blive kaldt ud til et hjertestop, uanset om de befinder sig i Region Midtjylland eller Region Hovedstaden, hvor ordningen allerede har eksisteret i mere end et år.

25.000 hjerteløbere i Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden blev Hjerteløberprojektet lanceret sidste år, og der er nu 25.000 frivillige hjerteløbere.

”Det er efterhånden blevet helt naturligt for danskerne at handle ved hjertestop, og langt flere overlever i dag end tidligere. Men når det gælder brug af hjertestartere og overlevelse i private hjem, så har vi ikke set den samme positive udvikling som i det offentlige rum. I TrygFonden tror vi på, at de frivillige hjerteløbere kan få stor effekt på overlevelsen i både private hjem og det offentlige rum”, siger Grethe Thomas, der er projektchef i TrygFonden.

Når TrygFonden Hjerteløber bliver rullet ud i Region Midtjylland, sker det på baggrund af de gode erfaringer fra Region Hovedstaden.

”Siden lanceringen i Region Hovedstaden i september 2017 er 6.489 frivillige hjerteløbere alarmeret til 810 hjertestop. Næsten halvdelen af hjerteløberne har accepteret alarmen og er løbet afsted for at hjælpe. Over en tredjedel af hjerteløberne nåede frem før ambulancen, og af disse påsatte over halvdelen en hjertestarter, inden ambulancepersonalet ankom”, fortæller Fredrik Folke, der er klinisk forskningslektor på Herlev-Gentofte Hospital, der er forskningsleder i Region Hovedstadens Akutberedskab og hovedansvarlig for den forskningsmæssige opfølgning på hjerteløbernes indsats og effekt.

Frivillige giver bedre overlevelse

Jo flere frivillige, der melder sig til hjerteløberordningen, jo større er chancen for, at personer med hjertestop overlever.

”Vi ved, at det øger overlevelsen op mod 50 pct., hvis der gives stød med en hjertestarter, inden ambulancen ankommer. Derfor kan de frivillige hjerteløbere gøre en stor forskel”, siger Per Sabro Nielsen, der er lægefaglig direktør i Præhospitalet i Region Midtjylland.

En hurtig indsats er altafgørende, når det gælder hjertestop. For hvert sekund der går, falder chancen for at overleve.

”Alle kan gøre en forskel ved hjertestop. For at blive hjerteløber er det derfor ikke et krav, at du har været på kursus i genoplivning. Det er en generel anbefaling, men det vigtigste er, at du er klar til at træde til, og at personen med hjertestop får hurtig hjælp med hjertelungeredning og hjertestarter”, siger Bo Nees Iversen, der er ledende overlæge for de midtjyske akutlægebiler og akutbiler.

”Vi ved fra vores kollegaer i Region Hovedstaden, at de er meget glade for samarbejdet med de frivillige hjerteløbere, der både yder hjertelungeredning, henter hjertestartere, hjælper med at guide ambulancen frem og tager sig af pårørende. Det er en vigtig hjælp, og vi håber derfor, at rigtig mange vil være hjerteløbere og bidrage til, at flere skal overleve hjertestop uden for hospital”.

Annonce