Hvalsø Kommune vil have rigtig ambulance

Hvalsø Kommune har i en årrække haft en kommunal Hurtig Respons Enhed (HRE), hvor Hvalsø Brandvæsens ambulanceassistenter rykker ud og yder førstehjælp indtil ambulancen fra Roskilde Brandvæsen er fremme. Nu satser kommunen imidlertid på at få opgraderet HRE’en til en rigtig ambulance, og otte deltidsbrandfolk fra brandvæsenet starter efter planen i næste måned på det, som kan vise sig at blive det sidste behandlerkursus efter den gamle uddannelsesordning.

I forvejen er en af Hvalsø Brandvæsens deltidsbrandfolk uddannet som ambulancebehandler, mens de otte brandfolk, der skal deltage i det kommende behandlerkursus, alle er uddannede ambulanceassistenter.

Målsætningen er, at Hvalsø Kommune får et ambulanceberedskab efter samme model som Gundsø og Bramsnæs Kommuner, hvor Roskilde Brandvæsen har udstationeret en ambulance, der bemandes af lokale deltidsbrandfolk i aften- og nattetimerne samt døgnet rundt i weekenden og på helligdage.

Annonce