Hver fjerde redder har mere end ét job

Hver fjerde redder har et ekstra arbejde ved siden af deres redder-job. Det viser en undersøgelse, som 3F har fået lavet blandt 280.954 3F’ere. Af de 3.968 3F-ansatte i Falck bijobber 1.049 personer, hvilket svarer til 26 procent. At reddere er flittige bijobbere, kommer ikke bag på formanden for Reddernes Landsklub, Palle Thirstrup. “Vi rekrutterer folk, der har lidt ekstra drivkraft. Falck-reddernes lange døgnvagter gør også, at de kan samle deres fridage i større portioner”, siger han.

Formanden for redderne mener dog, at bijobs blandt reddere er for nedadgående. “Det er min fornemmelse, at især de unge prioriterer anderledes og vælger tid sammen med familien”, siger Palle Thirstrup til Fagbladet 3F.

Hos Falck er man heller ikke overrasket over, at så mange reddere supplerer med andet arbejde. “I den gamle redder-uddannelse rekrutterede vi folk med en faglig uddannelse, så det er folk, der har mulighed for at arbejde med andre erhverv. I dag er redder-uddannelsen målrettet Falck-jobbet, så det kunne være interessant at se, om der er en forskel i bijobberi blandt gamle ansatte og nyansatte”, mener Lars Vester Pedersen, divisionsdirektør i Falck. Falck så dog helst, at den ekstra arbejdstid blev lagt i hovederhvervet. ” Vi blander os ikke i folks privatliv, eller i om de har andet arbejde. Men hvis de ønsker at arbejde mere end den ugentlige norm, så vi til enhver tid gerne, at det foregik i virksomheden”, siger Lars Vester Pedersen.

Ifølge overenskomsten må man som redder ikke være beskæftiget med anden erhvervsmæssig kørsel. I Falcks personalepolitik står desuden, at redderne ikke må arbejde for anden konkurrerende virksomhed. Undersøgelsen viser, at størstedelen af de reddere, der har et arbejde ud over deres redder-job, er beskæftiget inden for landbrug, gartneri, skovbrug eller med offentlig administration.

Annonce