Københavnske reddere afviser forslag om ekstravagter

De københavnske reddere er ikke interesserede i de aflastningsvagter, som Falck og 3F har indgået aftale om. Aftalen giver mulighed for, at redderne kan påtage sig ekstra døgnvagter mod en betaling på 5.500 kr. pr. vagt, men i København indgår døgnvagten slet ikke i overenskomsten, og redderne har derfor afvist Falcks model. I stedet har de foreslået en opdeling i vagter á 12 timer, men det har Falck afvist, og nu er forhandlingerne brudt sammen – og redderne retter endnu engang hård kritik mod Falcks ledelse.

Aftalen mellem Falck og 3F dækker kun provinsen, men Falck har givet de københavnske reddere samme tilbud. Den særlige københavnske overenskomst indeholder imidlertid slet ikke de døgnvagter, som er grundlaget for aftalens ekstravagter, men reddernes faglige repræsentanter har tilbudt ledelsen en teknisk mulig løsning, hvor man deler de 24 timers arbejde i to 12-timers-vagter, som netop findes i deres overenskomst. Dette har Falcks ledelse ifølge redderne afslået.

“Redderne mener at ”tilbuddet” om de såkaldte ”aflastningsvagter” er helt hen i vejret, her er tale om 24 timers arbejde, som redderne mener strider mod hviletidsregler og som de har kæmpet for at holde ude af deres overenskomst i mange år. Endvidere mener redderne, at det strider mod al sund fornuft at sælge deres feriefriuge, som også det øvrige arbejdsmarked har kæmpet hårdt for at opnå. Den ekstra ferie skulle jo netop bruges til at restituere sig i”, siger Frank Johansson, der er formand for Reddernes Faglige Klub i København.

Frank Johansson har også en bredside til Falcks regionale ledelse: “Redderne mener, at Falcks ledelse tager de københavnske patienter som gidsler og intet gør for lette presset på redderne, som har svært ved at få deres spisepauser og ikke har mulighed for afspadsering. Det, som bekymrer redderne meget, er om Falcks ledelse overhovedet har interesse i at drive ambulancetjeneste i Københavnsområdet. Det er redderne, som dagligt står ansigt til ansigt med patienterne, hospitalspersonale og behandlingssteder, og det bliver mere og mere svært for redderne at forklare de lange ventetider for patienterne og ikke mindst hospitalspersonalet”, siger Frank Johansson.

Annonce