Kammeradvokaten skal udregne størrelsen af bod til BIOS

Region Syddanmark har bedt Kammeradvokaten om at vurdere, hvor stor en bod, som regionen skal kræve fra BIOS. Baggrunden er, at indkøringsperioden for ambulancekontrakten sluttede ved årsskiftet, men BIOS har meddelt, at selskabet indtil videre forventer at levere tre ambulanceberedskaber færre end krævet. I stedet leveres tre sygetransportkøretøjer.

Siden ambulancekontrakten mellem Region Syddanmark og BIOS trådte i kraft den 1. september 2015 har BIOS haft store problemer med at bemande det krævede antal ambulanceberedskaber. Derfor har selskabet blandt andet konverteret tre ambulanceberedskaber – der skal bemandes med uddannede ambulancereddere – til tre køretøjer til liggende sygetransport, hvor der kun stilles begrænsede uddannelseskrav. Og den ordning vil ifølge BIOS fortsætte indtil videre, da der stadig ikke er rekrutteret nok reddere.

Efter fire måneders opstartsfase skal BIOS imidlertid fra 1. januar 2016 levere de beredskaber, de er forpligtigede til ifølge kontrakten med Region Syddanmark. Ellers skal selskabet betale en økonomisk bod til regionen. Meddelelsen om BIOS’ konvertering har derfor fået Region Syddanmark til at kontakte Kammeradvokaten.

Region: Rimeligt tæt på kontraktkravet

Ifølge formanden for Region Syddanmarks præhospitale udvalg, Thyge Nielsen (V), betyder fraværet af de tre ambulanceberedskaber dog ikke det store.

”Vi har i kontrakten mulighed for at afkræve BIOS en bod for deres manglende beredskaber, men med løsningen med sygetransporterne får vi et beredskab, der ligger rimeligt tæt på det beskrevne i kontrakten. Men da denne løsning ikke er beskrevet i kontrakten, har vi nu bedt Kammeradvokaten vurdere, hvad en rimelig bod vil være i forhold til, hvad vi mangler, og hvad vi nu får”, siger Thyge Nielsen.

Region Syddanmark vil nu sammen med Kammeradvokaten arbejde på at udtrække, validere og kvalitetssikre oplysninger om ikke-leverede beredskaber med henblik på at udmåle den kommende bod. Region Syddanmark regner derudover med at have en bodsberegning på de tre konverterede beredskaber klar inden udgangen af januar.

Uændrede responstid i december

En ny statistik fra Region Syddanmark viser, at der ikke skete en forbedring af de pressede responstider i december. Tværtimod steg responstiden i to af de tre områder, som BIOS dækker.

I december var responstiden i regionen som helhed på 8,3 minutter, hvilket det det samme som i november og oktober. I to af BIOS’ dækningsområder steg responstiden, nemlig fra 8,4 til 8,6 minutter i Sydvestjylland og fra 9,4 til 9,7 minutter i Sønderjylland. På Fyn faldt responstiden derimod fra 8,3 til 8,0 minutter, mens der i Trekantsområdet – som dækkes af Responce – var et fald fra 7,5 til 7,4 minutter.

Hos Region Syddanmark betegner man imidlertid december som en måned med et stabilt ambulanceberedskab.

”Det er godt at se, at der tegner sig et billede af større stabilitet i vores ambulanceberedskab. Det er en tendens, som skal fortsætte, så vi får stabiliseret og konsolideret vores ambulancedrift. Vi vil fra regionens side også i de kommende måneder følge udviklingen og den daglige drift tæt”, fortæller regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Når regionen fortsat vil følge den daglige drift tæt, så skyldes det, at der – udover detre konverterede beredskaber – har været dage i starten af januar, hvor BIOS ikke har haft reddere nok til at dække alle ambulancerne.

Annonce