Kampen er i gang: Nordjyder vil have ambulanceuddannelse til Aalborg

Arkivfoto

Kampen om placeringen af den nye ambulancebehandleruddannelse er nu i gang. Tidligere på ugen pegede Region Midtjylland på SOSU Østjylland i Silkeborg som ny uddannelsesinstitution, men i Region Nordjylland mener man, at SOSU Nord i Aalborg er det oplagte valg til at udbyde den nye erhvervsuddannelse til ambulancebehandler.

I alt seks skoler forskellige steder i landet har søgt om at udbyde den nye erhvervsuddannelse til ambulancebehandler. At den bør ligge hos SOSU Nord i Aalborg begrunder et enigt Udvalg for Regional Udvikling hos Region Nordjylland med skolens årelange erfaring som eneste udbudssted på ambulancebehandlerområdet vest for Storebælt.

Region Nordjylland peger således på, at SOSU Nord har 14 års erfaring med at uddanne ambulancebehandlere og har den sundhedsfaglige ekspertise, der er nødvendig som følge af, at den præhospitale opgave de senere år er blevet mere sundhedsfaglig.

Andre ansøgere kan ikke matche kompetencer

”Det er essentielt, at SOSU Nord får lov til at udbyde den nye uddannelse. Skolen har nogle helt særlige kompetencer på området, som de andre ansøgerskoler ikke kan matche. Og så er det for mig at se helt naturligt at placere uddannelsen på en SOSU-skole, hvis man virkelig mener ambulancebehandleruddannelsens sundhedsfaglige profil seriøst”, siger Ole Stavad, der er formand for Udvalg for Regional Udvikling i Region Nordjylland.

SOSU Nord kan ifølge Region Nordjylland koble ambulancebehandleruddannelsen til de øvrige sundhedsfaglige erhvervsuddannelser og har således mulighed for at uddanne fremtidige ambulancebehandlere til en ny virkelighed med flere ældre, kronisk syge og multisyge patienter med mange samtidige kontakter i sundhedsvæsenet.

Vil samarbejde med Nordjyllands Beredskab

Regionen ser også SOSU Nords store samarbejdsflade som en styrke for udbuddet. For at imødekomme de ambulance- og redningstekniske kompetencer samarbejder skolen med AMU Nordjylland og vil udvide dette til også at omfatte Nordjyllands Beredskab. Derudover har SOSU Nord et tæt samarbejde med UCN om paramedicineruddannelsen og med Aalborg Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet om det præhospitale område.

SOSU Nord er desuden vært for det nye videnscenter for velfærdsteknologi, hvor der arbejdes med at realisere potentialet i nye digitale løsninger og teknologier i behandlingen af patienten.

”Det er vigtigt for fastholdelsen af den innovation og udvikling som har kendetegnet det præhospitale område i Region Nordjylland de sidste 10-15 år, at SOSU Nord bliver udbyder af ambulancebehandleruddannelsen. Undervisningsmiljøet er kimen til nysgerrighed, holder kompetencerne skarpe, understøtter daglig drift og bidrager grundlæggende til faglig udvikling og ildsjælekraft på området”, siger Poul Anders Hansen, der er præhospital lægelig chef for Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland.

Annonce