Region ønsker akutlægebil i Vendsyssel

Region Nordjylland vil indsætte en akutlægebil i Vendsyssel, som skal sikre borgere endnu hurtigere akut lægehjælp ved alvorlig sygdom eller ulykker. Akutlægebilen skal primært finansieres af en akutpulje fra regeringen, og den skal med base i Hjørring være et supplement til det eksisterende beredskab i Vendsyssel. I praksis er det den nuværende paramedicinerbil i Hjørring, som bliver konverteret til en akutlægebil og placeret ved Sygehus Vendsyssel i Hjørring – hvis regionen altså får de ønskede penge fra regeringen.

Finanslovsaftalen i efteråret indebar, at akutlægehelikoptere i Danmark bliver en varig og landsdækkende løsning. Men da helikopternes baseplaceringer kan give dårlig dækning i nogle områder, blev der i finansloven afsat i alt 50,2 mio. kr. til en ansøgningspulje, som skal støtte en styrket indsats i de områder, hvor helikopteren har en lang responstid.

”Vi forventer, at vi får godkendt en ansøgning, fordi en akutlægehelikopter med placering i Skive vil være cirka 45 minutter om at nå til Vendsyssel. En varig landsdækkende akutlægehelikopter sikrede nogle borgere i Danmark en hurtigere akut hjælp og forbedret overlevelse. Det er nu, vi skal have sikret, at den forbedrede akutindsats bredes ud til hele resten af landet”, siger Ulla Astman, der er regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Søger om 29 mio. kr.

Den samlede ansøgning omfatter etablering og driftsudgifter til en periode på tre år og udgør 29 mio. kr. En ny akutlægebil vil kunne sættes i drift den 1. september 2013, og regionen er medfinansierende ved selv at betale, hvad det koster at drive paramedicinerbilen i Hjørring.

Den nye akutlægebil vil få 2.000 ture om året. Akutlægebilen bliver kaldt ud til de alvorligste sygdomstilfælde eller alvorlig tilskadekomst, hvor den lægelige behandling kan begynde allerede på skadestedet, og paramedicinerbilen i Frederikshavn og akutbilen i Skagen videreføres uændret.

Lægerne i akutlægebilen vil være ansat på Sygehus Vendsyssel og vil arbejde med modtagelsen af akutte patienter på sygehuset, når de ikke i akutlægebilen er kaldt ud til alvorlige ulykker eller sygdomstilfælde.

”Fordelen er, at lægerne oppebærer erfaring også fra akutmodtagelsen og kan løse opgaver begge steder. Konkret forestiller vi os, at en læge i akutlægebilen kan følge patienten hele vejen ind i akutmodtagelsen og fortsætte behandlingen”, siger klinikchef Per Lambert fra Sygehus Vendsyssel.

Annonce