København: ”Næsten muligt” at bemande ambulancerne

Antallet af ambulancer i København er reduceret fra 17 til 13, og med det nuværende antal medarbejdere er det i øjeblikket ”næsten muligt” for Region Hovedstaden at bemande de tilbageværende ambulancer. Samtidig er regionen ”varsomt optimistisk” for resten af juni, men i juli og august er regionen bekymret for, at reddernes villighed til at tage ekstra vagter aftager i ferieperioden. Regionen arbejder her på at få dækket vagtplanen ”videst muligt”.

Den 1. juni 2022 overtog Region Hovedstaden ambulancekørslen i Københavnsområdet fra Hovedstadens Beredskab. 166 ud af 176 ambulancereddere takkede i den forbindelse ja til at blive virksomhedsoverdraget. En aftale om udlån af ambulancesektionsledere og en aftale for Hovedstadens Beredskabs medarbejdere i delt stilling mellem brand-/redningstjenesten og ambulancetjenesten er desuden underskrevet af begge parter.

Ifølge Region Hovedstaden er overdragelsen af driften forløbet godt og uden væsentlige problemer.

Har behov for 200 årsværk

Region Hovedstaden har opgjort det samlede behov til drift af de 13 hjemtagne døgnberedskaber samt regionens eksisterende drift af akutlægebiler, præhospital visitation, baby- og sociolancen, det psykiatriske akutberedskab og mobile behandlingspladser til samlet 200 årsværk.

Med det overtagne personale fra Hovedstadens Beredskab samt regionens eget personale og elever er det ifølge regionen ”næsten muligt” at få dækket vagtplanen. Ud over det faste personale vil der være vagter, som dækkes af timeansatte og ved merarbejde. Regionen har dog også bedt Falck om at stille med et ekstra beredskab om natten på de dage, hvor regionen selv er udfordret.

Regionen er ”varsomt optimistisk” for den forventede driftsafvikling i juni måned. Bekymringen for juli og august er dog, at villigheden til at tage ekstra vagter vil aftage noget i sommerferiemånederne. Der arbejdes ifølge regionen på at få dækket vagtplanen videst muligt.

Der er i forbindelse med hjemtagningen indført en såkaldt tryghedspakke, som betyder, at medarbejderne hver får et antal veto-dage, hvor de er garanteret fri. I juni måneds planlægning har der dog ifølge regionen ikke været specifikke ønsker om brug af veto-dage. De få ønsker om fleksibilitet i vagtplanen, som der har været, er imødekommet.

Reduceret beredskab

Vagtplanlægningen skal dog også set i lyset af, at der i dag er markant færre ambulancer i København end for bare få måneder siden.

Hovedstadens Beredskab bemandede således oprindeligt 17 døgnberedskaber, men på grund af mandskabsmangel blev det reduceret til 13 døgnberedskaber pr. 1. april 2022.

For at sikre opretholdelsen af en fortsat stabil ambulancedrift i Københavnsområdet supplerer regionen derfor i øjeblikket med afhjælpende tiltag:

  • Øget tilkøb af liggende sygetransport hos Falck (Falck stiller med to døgnberedskaber på sygetransport fra 1. juli 2022).
  • Øget tilkøb af ambulanceberedskaber hos Falck.
  • Øget udbud af egne ambulanceberedskaber via frivilligt ekstraarbejde.
  • Øget fokus på visitation, så kørslen matcher behovet.
  • Øget udbud af præhospitale visitationsberedskaber (PHV).
Nye ambulancer kommer måske til tiden

Hovedstadens Beredskab har siden 1. juni 2022 stillet baser og køretøjer vederlagsfrit til rådighed for Region Hovedstaden. Samme dag overtog Region Hovedstaden uniformerne fra Hovedstadens Beredskab.

Oprindeligt skulle Region Hovedstaden først have overtaget ambulancekørslen fra 1. februar 2023, der således også har været planlægningsgrundlaget i forhold til nye baser og nye køretøjer. Regionens leverandør af ambulancer har tidligere indikeret, at nye ambulancer muligvis ikke kunne leveres tidsnok, hvilket er sket under henvisning til force majeure. Nu er meldingerne fra leverandøren imidlertid mere positive i forhold til, at de 17 bestilte ambulancer kan leveres til tiden.

Falcks leverandør forventer ligeledes at kunne levere til 1. februar 2023, hvor Falcks nye kontrakt træder i kraft.

Annonce