Region vil lease 18 nye ambulancer

Arkivfoto

Region Hovedstaden har besluttet at hjemtage ambulancekørslen i Hvidovre-delområdet, som primært omfatter den ambulancekørsel, der i dag varetages af Hovedstadens Beredskab. Derfor har regionen nu behov for at investere 22 mio. kr. i en leasingramme, som skal gøre det muligt at købe 17 ambulancer, en XL-ambulance samt et såkaldt driftskøretøj.

Vurderingen hos Region Hovedstadens Akutberedskab er, at ambulancerne til den nye kontrakt skal være bestilt inden 1. december 2021, hvis ambulancerne skal kunne sættes i drift, når kontrakten træder i kraft den 1. februar 2023.

Kravet i kontrakten er, at ambulancerne skal være nyindkøbte ved kontraktstart, hvorefter de under kontraktens løbetid maksimalt må være 6 år gamle og maksimalt have kørt 400.000 km. I Region Hovedstadens eget kontrolbud er det blevet forudsat, at der dermed ikke er behov for udskiftning af ambulancer i løbet af den 6-årige kontraktperiode.

På den baggrund ønsker Region Hovedstadens Akutberedskab at få godkendt en leasingramme på 22 mio. kr., som skal dække leasing af 17 ambulancer, 1 XL-ambulance samt 1 såkaldt driftskøretøj. Indkøbene foretages på baggrund af de rammeaftaler, som Region Hovedstaden har indgået omkring ambulancer og driftskøretøjer.

Leasingydelserne indeholder den restværdi, som køretøjerne har efter driftsperioden på 6 år. Region Hovedstaden vil efter driftsperioden sælge køretøjerne. Det forventes, at salget af køretøjer vil give en indtægt på 2,5 mio. kr.

Regionrådet i Region Hovedstaden skal tage stilling til leasingaftalerne på tirsdag,

Annonce