Konkurrenceekspert: BIOS og Region Syddanmark har udført et mesterstykke

BIOS og Region Syddanmark har udført et regulært mesterstykke ved at skabe reel konkurrence på markedet for ambulancekørsel. Det vurderer Niels Rytter, der er tidligere kontorchef i Konkurrencestyrelsen og i dag driver en privat konsulentvirksomhed med konkurrenceanalyse som speciale. Niels Rytter tror på, at BIOS vil lykkes med at overvinde indkøringsvanskelighederne.

Niels Rytters virksomhed, Konkurrenceraadgivning.dk, uddeler hvert år en konkurrencepris, og allerede nu har virksomheden besluttet at tildele årets pris til BIOS og Region Syddanmark.

”Selv om 2015 endnu ikke er gået på hæld, er der næppe nogen der i 2015 kan overgå det mesterstykke, som BIOS og Region Syddanmark har udført, nemlig at skabe reel konkurrence på markedet for ambulancekørsel og derved spare Region Syddanmark for 50 -70 mio. kr. på årsbasis. Den skarpe konkurrence i Region Syddanmark synes desuden at have smittet af på kørselspriserne i både Region Hovedstaden og Region Sjælland med samlede årlige besparelser på op imod 100 mio. kr.”, skriver Niels Rytter i begrundelsens – og fortsætter:

”Markedet for ambulancekørsel har i årtier været domineret af Falck, der har haft en monopollignende stilling. Indførelse af obligatoriske udbud af ambulancekørsel i begyndelsen 00’erne var i første omgang ikke nok til at skabe reel konkurrence. Det var svært for konkurrenter at etablere sig, fordi Falck besad en first mover fordel og den væsentligste viden på området, og fordi redderkapaciteten og redderuddannelserne gjorde det vanskeligt for nye virksomheder at skaffe sig tilstrækkelig veluddannet arbejdskraft”.

Sammenligner med Arriva

Niels Rytter påpeger, at det fortsat er vanskeligt for Region Syddanmark og BIOS at få ambulancekørslen til at fungere 100 pct. perfekt.

”Men alt yder på, at det lykkes trods store indkøringsvanskeligheder. BIOS og Region Syddanmark er stødt ind i de samme forhindringer, som da Arriva åbnede markedet for passagertransport med tog – ved at vinde udbuddet af togkørslen i Vestjylland. Her var det DSB og medarbejderne, der satte sig til modværge. Men Arriva vandt med lavere priser end DSB, og – efter nogle indkøringsvanskeligheder – desuden med høj passagertilfredshed til følge. Erfaringerne viser, at tilfredsheden stiger, når de værste indkøringsvanskeligheder er overvundet”, skriver Niels Rytter, som tilføjer, at han derfor tror på, at det også lykkes for BIOS.

Annonce