Region melder om uproblematisk overgang til BIOS

Måneders planlægning kulminerede, da BIOS og Responce ved midnat overtog ambulancetjenesten i Region Syddanmark. Den første ambulanceudrykning for BIOS skete fra Billund kl. 00.02, og regionen oplyser, at der var bemandet det aftalte antal ambulancer. Også installationen af teknisk udstyr gik efter planen.

Alle de nye ambulancer var fra start fuldt operationelle, men cirka 2/3 af BIOS’ ambulancer skulle have installeret radiokommunikationsudstyr. Radiokommunikationsudstyret, der er regionens ejendom, blev hen over natten og morgenen flyttet fra Falcks ambulancer over i BIOS’ ambulancer.

”Alle ambulancer har telefoner og tablets ombord, så de hele tiden har været fuldt operationelle. Alle patienter har fået den hjælp, de havde brug for”, siger vagtcentralchef Kim Ahlers fra Region Syddanmark, der fulgte hele overdragelsesprocessen tæt hele natten.

”Overdragelsen gik præcis, som den skulle. De Falck-ambulancer, der til midnat var optaget af patienttransport, afsluttede opgaven helt, inden de blev meldt af vores system. Der var således ingen patienter, der kom i klemme i skiftet”, siger han.

Da Responce, der har overtaget ambulancekørslen i Trekantsområdet, er blevet opkøbt af Falck, blev radioudstyret allerede i løbet af den seneste uge siden flyttet over i de nye Responce-ambulancer. Derfor blev der i nat kun flyttet kommunikationsudstyr over i BIOS’ ambulancer.

”På vagtcentralen havde vi fuldt overblik over de ambulancer, der stoppede til midnat, og de BIOS- og Responce-ambulancer, der skulle starte fra midnat. Vi havde hele tiden fokus på at få hjælpen ud til patienterne hurtigst muligt, og det gik problemfrit”, siger Kim Ahlers.

Annonce