Regioner: Valg af lægehelikopter begrænser ikke behandlingsmuligheder

Det er ikke rigtigt, at valget af Eurocopter EC135 til den kommende lægehelikoptertjeneste indebærer, at patienterne ikke vil kunne blive behandlet fra torso og nedefter. Det slår regionerne fast, efter at Dansk Folkeparti har kritiseret regionerne for at have valgt EC135 frem for den noget større model EC145.

Efter en udbudsrunde har regionerne valgt Norsk Luftambulanse til at drive de tre helikoptere, som skal indgå i den landsdækkende lægehelikoptertjeneste. Alle tre helikoptere vil blive af typen Eurocopter EC135, men ifølge Dansk Folkeparti indebærer valget af EC135, at muligheden for at behandle patienten inde i helikopteren er begrænset sammenlignet med den større EC145. Således er det i den mindre helikoptertype ikke muligt at yde behandlinger fra torso og nedefter, mener partiet.

Men ifølge Danske Regioner er kritikken ikke korrekt. ”Det er afgørende for regionerne, at der kan foregå patientbehandling i helikopterne – også undervejs. Derfor har en tværregional gruppe af læger med daglig erfaring i behandling af patienter i de nuværende helikopterordninger beskrevet de otte mest almindelige behandlingsscenarier, som vil finde sted i helikopterne. Og tilbudsgiverne skulle beskrive, hvordan behandling bedst kan foregå i de tilbudte helikoptertyper. Der er i de modtagne tilbud ikke kvalitative forskelle på de løsninger, som indgår vedr. behandling i de konkrete scenarier, f.eks. gennemførelse af hjertemassage, intubation, køling af brandsårspatienter, gennemførelse af ultralydsscanning mv.”, oplyser regionerne og fortsætter:

”Det er ikke korrekt, at en EC135 umuliggør, at patienterne kan behandles fra torso og nedefter. EC135’eren er en af de mest anvendte helikoptertyper til netop flyvning med patienter (HEMS), og den har en indretning, som faciliterer, at lægen kan gennemføre de relevante behandlinger. Der er tilgang til benene fra sædet ved siden af båren, og derudover kan båren skydes yderligere frem ved behov. Det er dog yderst sjældent relevant, da de vitale organer, som behandlingen oftest vil være rettet i mod, sidder i overkroppen”.

Regionerne mener også, at EC135 har fordele frem for den større EC145. ”EC135’erens eksterne dimensioner er desuden særdeles velegnede i HEMS-sammenhænge på grund af dens oplagte fordele rent størrelsesmæssigt, når der skal hentes patienter i terræn – med deraf følgende landing på marker, motorveje mv., hvor pladsen er trang. Derudover forventes EC135’eren netop også at have nogle fordele i takt med mulighederne for at gennemføre et øget antal flyvninger i dårligt vejr. I dårligt vejr vil lægen befinde sig som eneste behandlingsressource i kabinen, hvorfor det er en fordel med begrænset plads og deraf følgende nærhed til udstyr og patient”.

Annonce