Læger får op til 13.500 kr. for en dagvagt på akutlægebil

Arkivfoto: Thomas Voss

Når akutlægebilen på Bornholm rykker ud, så er den i dagtimerne bemandet med en læge og en paramediciner, mens den resten af døgnet bemandes med en paramediciner. Men det er dyrt for Region Hovedstaden at få læger til Bornholm: En dagvagt på hverdage koster regionen op til 13.500 kr., der dog også inkluderer flyudgifter.

Lægerne på den bornholmske akutlægebil er lægekonsulenter, som har deres primære arbejde på Region Hovedstadens hospitaler og de øvrige akutlægebiler. De bliver fløjet til Bornholm for at dække vagterne, og derfor er vagtplanerne også koordineret med flyafgangene til og fra øen.

På hverdage er der lægebemanding kl. 08.30-18.30, mens bemandingen om lørdagen er 08.30-20.30, om søndagen 10.30-20.30 og på helligdage 10.30-18.30. Og trods lægemangel er det lykkedes for regionen at få dækket næsten alle vagter, siden akutlægebilen atter blev aktiveret den 1. november 2016. Ud af de første 62 døgn har der således været lægebemanding i de 54 døgn. Juleaftensdag, nytårsaftensdag og nytårsdag var der ikke bemanding. I de tilfælde – og i øvrigt om aftenen og natten – rykker paramedicineren ud alene.

En opgørelse fra Region Hovedstaden viser, at en læge på hverdagsvagt – det vil sige en vagt mellem 08.30 og 18.30 – koster regionen mellem 10.400 kr. og 13.500 kr. Det inkluderer udgifterne til fly samt at lægerne honoreres for to timers transport til både ud- og hjemrejsen.

Akutlægebilen koster 8,5 mio. kr., hvoraf puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet dækker de 6,5 mio. kr., mens regionen selv betaler 2 mio. kr.

Annonce