Borgerne i nød kan fremover sende videoer til vagtcentralen

Foto: Region Hovedstaden

Region Hovedstadens AMK-vagtcentral kan fremover bede borgere, der ringer 112, om at sende en video. Videoerne bliver brugt til at sikre den rette førstehjælp og behandling. Erfaringerne fra et forsøgsprojekt viser, at det med videoerne bliver konstateret, at patientens tilstand er mere kritisk end antaget i 11 pct. af tilfældene, og mindre kritisk i 35 pct. af tilfældene.

”Sluk mobilen, og lad være med at fotografere eller videofilme syge og tilskadekomne”, er ofte den besked, ambulanceberedskaber giver danskerne, når de ser en akut syg eller tilskadekommen person. Men der er faktisk undtagelser, hvor myndigheder beder borgerne om at bruge videofilm.

Borgere, der ringer 112 og stilles igennem til AMK-vagtcentralen i Region Hovedstaden bliver således nu i nogle tilfælde bedt om at sende en video. Videoen bliver brugt af personalet til bl.a. at vurdere patienten og vejlede om førstehjælp. Forsker og speciallæge Gitte Linderoth fra Region Hovedstadens Akutberedskab står bag indførelse af videoopkald, der rummer flere forbedringer for borgere og sundhedsvæsen:

“Videoopkald på mobilen er en helt ny og unik mulighed for at sikre akut syge og tilskadekomne borgere den rette førstehjælp til rette tid. Videoopkald kan potentielt forbedre livreddende førstehjælp ved hjertestop eller bedre afklare en bevidstløs og kritisk syg borgers tilstand. Videoopkald bliver også brugt til at vurdere ulykkens omfang eller vurdere uforklarlig akut sygdom hos børn”, fortæller hun og tilføjer:

“Videoopkald giver ny og vigtig viden til at vurdere hjælpen til de akut syge borgere. Nu kan det sundhedsfaglige personale ved 112 for første gang direkte se, hvordan den syge eller tilskadekomnes tilstand er. Det er i mine øjne en stor forbedring af akuthjælpen til den enkelte borger”, siger Gitte Linderoth, der samtidig er speciallæge i anæstesi på Bispebjerg Hospital.

Betryggende med et ekstra sæt øjne

Michael Pedersen fra Nivå glemmer aldrig den dag, hvor en af hans medarbejdere faldt livløs om, og han måtte ringe 112 for at få hjælp. Ved hjælp af et videoopkald til Region Hovedstadens AMK-vagtcentral blev Michael vejledt til at fortsætte hjertemassage:

“Det er supersmart og meget betryggende, at der kommer et sæt ekstra øjne på, når du skal give hjertemassage. Det giver ro til at trykke rigtigt på brystet og følge 112-personalets anvisninger”, fortæller Michael Pedersen, der er ejendomsmester i et boligselskab.

Medarbejderen er Jan Trabjerg, der blev ramt af hjertestop i august 2019. Han glæder sig over, at hans kollega straks trådte til med hjertemassage:

“Jeg er virkelig heldig at være her i dag, for jeg ville sikkert ikke have overlevet hjertestop, hvis ikke jeg havde fået hjertemassage. Og det er rigtigt godt og trygt, at man nu kan få vejledning ved hjælp af direkte video”, siger den 59-årige vicevært.

Projektet med videoopkald har været i gang det seneste år. Ifølge planerne bliver videoopkald gjort til en permanent del af den sundhedsfaglige visitation ved 112 i Region Hovedstaden fra januar 2020. Projektet er støttet af TrygFonden, og resultaterne bliver offentliggjort i 2020.

Sådan fungerer videoopkald ved 1-1-2 i Region Hovedstaden
 • Regionens AMK-vagtcentral får et opkald.
 • Personalet på vagtcentralen vejleder borgeren til livreddende førstehjælp ved f.eks. hjertestop.
 • Personalet sender en sms med et link til den borger, der ringer 112. Videoopkald sendes kun, når der er flere personer til stede, så en kan yde førstehjælp og en anden kan stå for videoopkald.
 • Når borgeren trykker på linket, åbner kameraet, og der bliver sendt en krypteret video til vagtcentralen.
 • Ud fra videoen vejleder personalet borgeren til livreddende førstehjælp.
Fakta om videoopkald
 • Det er frivilligt at foretage et videoopkald.
 • Hvis du af 112 bliver bedt om at videofilme i forbindelse med akut sygdom eller skade i det offentlige rum, bliver du også bedt om at fortælle det videre til andre omkring dig, så de er informeret.
 • Nyere smartphones, der er købt efter ca. 2013 og løbende er blevet opdateret, kan modtage videoopkald fra 112.
 • 700 videoopkald er blevet sendt til borgere, der har ringet 112.
 • Akutberedskabet i Region Hovedstaden bruger videoopkald til at vurdere borgeres behov for akuthjælp. Videoopkald kan bl.a. bruges til at guide borgere til hjertemassage. Personalet på vagtcentralen bruger også til video til afklaring af uvisse tegn på akut sygdom og skade.
 • I ca. 11 pct. af videoopkaldene var patientens tilstand mere kritisk, end hvad 112-sygeplejersken eller -paramedicineren havde vurderet før videoopkaldet. Det betød, at akuthjælpen i ca. 8 pct. af videoopkaldene blev opgraderet til f.eks. at sende en akutlægebil med ambulancen.
 • I ca. 35 pct. af videoopkaldene var patienterne mindre kritisk syg end først antaget. Det betød, at akuthjælpen kunne nedgraderes i ca. 19 pct. af videoopkaldene. F.eks. sendes en ambulancen uden blå blink og sirener.
 • 112-sygeplejersken eller -paramedicineren kan selv vælge, i hvilke opkald de vurderer, at videoopkald vil være en fordel. Det anbefales at bruge videoopkald ved bevidstløse patienter og til at sikre hjertelungeredningen. Fremadrettet skal der forsat arbejdes med at optimere, hvornår og ved hvilke opkald, det kan være en fordel at supplere alarmopkald med video.
 • Videoopkald bliver også brugt ved Akuttelefonen 1813 til vurdering af børn med feber eller luftvejssymptomer.

Annonce