Landsklub: Ny usikkerhed for redderne i Region Midtjylland

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Onsdag blev Region Midtjyllands udbud af ambulancekørslen afgjort, og regionen besluttede at hjemtage yderligere en del af opgaven, mens Falck vandt den øvrige del. Reddernes Landsklub erklærer sig ”overvejende positive” overfor beslutningen, men påpeger, at for de lokale reddere er lang usikkerhed omkring selve udbuddet nu blevet afløst af en usikkerhed omkring reddernes fremtidige ansættelsesforhold.

Fra december 2021 skal Falck stå for omkring 40 pct. af ambulancekørslen i Region Midtjylland, primært i Holstebro-, Herning- og Viborg-området. Endvidere skal Falck drifte hovedparten af den liggende sygetransport i regionen.

Falcks ambulancereddere er primært organiseret i 3F og Reddernes Landsklub, og fra landsklubben udtrykkes der ærgrelse over, at der er reddere, som nu må forlade Falck og Responce:

”Reddernes Landsklub er overvejende positive overfor beslutningen, omend den betyder et farvel til Falck og Responce for gode kollegaer i den østlige del af regionen. Dette er desværre et vilkår ved udbud. Beslutningen viser dog en grad af tillid og tiltro til vores virke i faget, hvilket ses i meldingen om et markant løft af brugen af paramedicinerkompetencer og ansættelse af elever. Dette hilser vi velkommen”, lyder det i en udtalelse fra Reddernes Landsklub.

Opfordrer til fortsat ansættelse i samme områder

Samtidig påpeger landsklubben imidlertid også, at det er en beslutning, som skaber fortsat usikkerhed hos redderne:

”Usikkerhed omkring selve udbuddet bliver nu afløst af en usikkerhed omkring ens eget ansættelsesforhold. Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at de berørte kollegaer bliver tilbudt mulighed for fortsat ansættelse hos regionen i deres nuværende geografiske områder. Anvendelse af lov om virksomhedsoverdragelse vil også kunne medvirke til at dæmpe usikkerheden omkring ens ansættelsesforhold og sikre en smidig overgang. Vi opfordrer Region Midtjylland og Falck til, især i forløbet frem mod overdragelsen, at sikre størst mulig medarbejderindflydelse. Både for de kollegaer, der påtænker af fortsætte deres virke på de præhospitale enheder hos regionen og de kollegaer, der påtænker at blive i Falck”.

”Reddernes Landsklub vil gerne medvirke til en smidig overdragelse. Det vil vi gøre med udgangspunkt i og respekt for den enkelte kollegas ønsker for et fortsat aktivt arbejdsliv i eller uden for Falck og Responce”, oplyser landsklubben.

Annonce