Ny strategi for den præhospitale forskning i Region Midtjylland

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Præhospitalet i Region Midtjylland har præsenteret en ny forskningsstrategi, som rækker frem til 2025. Med strategien vil Præhospitalet i årene 2020-2025 igangsætte forskningsprojekter ud fra tre forskningstemaer: Kritisk beslutningstagning, kritiske interventioner samt mennesket og systemet – alle med særligt fokus på patienter med hjertestop, brystsmerter, stroke, åndenød og traume.

Præhospitaler vil desuden have fokus på den gruppe af patienter, hvor det kan være særligt vanskeligt at finde den rette hjælp, og hvor det kliniske skøn er udfordret.

”Vi har et skarpt øje på at lave forskning, der foregår helt ude ved patienterne. Forskningen skal bane vejen for at skabe mærkbare forbedringer af den konkrete indsats på skadestedet og undervejs til specialiseret hjælp. Den nye forskningsstrategi kommer til at sætte retningen for, hvilke projekter, vi sætter i gang”, fortæller Præhospitalets forskningsleder, Ulla Væggemose.

Præhospitalet vil arbejde aktivt for at skabe gode, solide rammer for forskning med fokus på en række strategiske indsatsområder. Der vil blandt andet være fokus på at understøtte at alle faggrupper kan bidrage til forskningen.

”Vi vil arbejde for at flere faggrupper skal være repræsenteret i de aktuelle forskningsprojekter. Det skal både udvide vores forskningsperspektiv og sikre, at forskningen forankres bredt og dermed hurtigere omsættes til bedre hjælp til patienterne”, siger Ulla Væggemose.

Læs forskningsstrategien her.

Annonce