Lønstrukturkomitéen: Ambulanceredderne får for meget i løn

Ambulanceredderne i Danmark får for meget i løn. Faktisk ligger redderne tæt på toppen af listen over faggrupper, der tjener en timeløn, som er for høj. Det fremgår af et lækket udkast til en ny rapport fra Lønstrukturkomitéen, som blev nedsat efter sygeplejerskekonflikten. Komitéen har sammenlignet forskellige faggruppers faktiske løn og en teoretisk løn baseret på deres ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelse.

Egentlig udkommer Lønstrukturkomitéens rapport først i midten af juni, men TV 2 har fået fat i et udkast til rapporten. Udkastet indeholder en oversigt over forskelle i den faktiske løn og den løn, som Lønstrukturkomitéen vurderer, at en række forskellige faggrupper burde have ud fra deres ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelsesniveau – den såkaldte LEU-løn.

Den faggruppe, der får mindst i løn, er pædagogmedhjælpere, som får 32 kr. for lidt i timen. I den anden ende af skalaen finder man diplomingeniører og yngre læger, der er de faggrupper, som i størst omfang får for meget i løn.

Ambulancepersonalet på 6. pladsen

Men tæt på løntoppen finder man også ambulancepersonale, som er nr. 6 på listen over dem, der – ifølge Lønstrukturkomitéen – får for meget i løn. Polititjenestemænd er placeret som nr. 5 på denne liste.

Udkastet til rapporten viser ifølge TV 2 ikke præcis, hvor mange kroner ambulancepersonalet får for meget i løn, men nr. 3 på listen er it-medarbejdere, der får 44 kr. for meget i timen. Ambulancepersonalets beregnede merbetaling ligger altså noget under 44 kr.

Lønstrukturkomitéen skriver selv, at de ikke har kunnet vurdere, hvad der er en ”korrekt” eller ”retfærdig” løn. Men rapporten ventes under alle omstændigheder at komme til at danne grundlag for regeringens kommende uddeling af i alt 3 mia. kr. til de offentligt ansattes efterslæb.

Annonce