Ambulancefolk i kamp mod deres fagforening

Nyheden om, at FOA har indgået overenskomst med Samariten, bliver ikke modtaget positivt hos de ambulancefolk, som overenskomsten omfatter. Brandfolkenes Klub i København har nemlig regnet sig frem til, at deres medlemmer vil få 2.600 kr. mindre om måneden end hvis de – som de andre privatansatte ambulancefolk – blev omfattet af 3F-overenskomsten. Samtidig indebærer overenskomsten med Samariten, at antallet af døgnvagter øges med fem om året. Brandfolkenes Klub opfordrer derfor på det kraftigste FOA’s hovedbestyrelse til at forkaste overenskomsten.

I en udtalelse fra tillidsmandskollegiet i Brandfolkenes Klub København beklager brand- og ambulancefolkene, at deres fagforening, FOA, har indgået overenskomst med Samariten. “Brandfolkenes Klub København undrer sig over Dennis Kristensens (FOA”s formand, red.) pludselige udmelding om, at FOA har indgået tiltrædelsesoverenskomst med Samariten AB. Det er med stor beklagelse, at vi modtog meddelelsen, som gør, at FOA viderefører en overenskomst med dårligere løn og arbejdsvilkår, end den som er gældende i 3F”s overenskomst”, hedder det i udtalelsen.

“Brandfolkene i København har ved flere lejligheder gjort FOA bekendt med, at lønnen i FOA´s overenskomst er væsentligt ringere, og forstår derfor ikke den dumpning af forholdene, som Dennis Kristensen lægger op til med tiltrædelsesoverenskomsten. Brandfolkenes Klub København har i et notat til Dennis Kristensen godtgjort, at ambulancefolkene på FOA-overenskomst har et lønefterslæb på op til 2.600 kr. /mdr. i forhold til 3F-overenskomst. De Københavnske ambulancefolk skal snart ud og søge andre jobs, og det er besynderligt, at FOA ikke her benytter muligheden for at skaffe bedre løn- og arbejdsvilkår til disse medlemmer”, skriver de københavnske tillidsfolk.

“Brandfolkenes Klub København har også konstateret, at overenskomsten indeholder fem ekstra døgnvagter om året i forhold til den, som nu er gældende for vores område. Det betyder, at hvis regionen vælger at tilkøbe døgnenheder, vil de kollegaer, der måtte få ansættelse hos Samariten AB, også skulle have flere vagter. At FOA overhovedet indgår en overenskomst med døgnvagter undrer meget, idet en EU-dom har gjort, at der ikke må indgås nye overenskomster indeholdende døgnvagt”, fortsætter udtalelsen.

“Brandfolkenes Klub København finder det ikke rimeligt, at FOA på den måde stiller vores kollegaer, der nu skal ud og finde nyt job, i en ringere situation. De københavnske brand- og ambulancefolk har ved tidligere lejligheder ytret ønsket om, at hele brand- og redningsområdet blev samlet i ét forbund, så situationer som denne kunne undgås. Brandfolkene i København forstår godt reddernes vrede, og at de reagerer kraftigt i mod FOA”s beslutning om at indgå overenskomst med Samariten. Dette bør ikke være en kamp om medlemmer, men for medlemmerne”, slutter udtalelsen fra Brandfolkenes Klub København, og Brandfolkenes Klub København opfordrer på baggrund af tillidsmandskollegiets udtalelse på det kraftigste FOA”s hovedbestyrelse til at forkaste den tiltrædelsesoverenskomst, som Dennis Kristensen har indgået med Samariten AB. Samariten bør ifølge brandfolkene i stedet indgå overenskomst med 3F”s transportgruppe.

Annonce