Maksimal responstid på 15 minutter vil kræve dobbelt så mange ambulancer

En model, hvor så godt som alle ambulancer er fremme indenfor 15 minutter, vil kræve, at antallet af ambulancer bliver mere end fordoblet – og at antallet af ambulancestationer bliver næsten fordoblet. Det viser en stor analyse fra Region Syddanmark, der via et simuleringsprogram har beregnet, hvad det vil kræve, hvis 98 % af ambulancerne skal være fremme indenfor 15 minutter. Svaret er, at der alene i Region Syddanmark vil skulle indsættes 75 ekstra ambulancer og oprettes 36 nye ambulancestationer.

Region Syddanmark har anvendt analyseværktøjet SirenPredict, der er udviklet specielt til beredskaber. Siren Predict bruges til at simulere kørselsmønstre, analysere virkningen af ændringer af beredskabet og vælge den mest effektive løsning. I analysen har regionen anvendt data fra 99.360 ambulancekørsler, som er udført i det første år, efter at regionens nye kontrakt med Falck trådte i kraft.

Målet med analysen har været at fastslå, hvad der skal til, hvis ambulancerne i Region Syddanmark skal være fremme indenfor 15 minutter ved 98 % af udrykningerne. I dag er status i regionen, at der går 20 minutter, inden 98 % af ambulancerne er fremme. Analysen viser således, hvad 5 minutters forbedring vil koste i ressourcer. Og det vil blive dyrt; regningen vil ifølge analysen lyde på næsten en halv milliard kr. Årsagen er, at det højere serviceniveau vil kræve, at der indsættes væsentligt flere ambulancer og at der oprettes et stort antal nye ambulancestationer.

I dag har Region Syddanmark 40 ambulancestationer, men hvis 98 % af ambulancerne skal være fremme indenfor 15 minutter, så skal antallet af stationer øges til 76 – altså næsten en fordobling. Endnu større er behovet for ekstra ambulancer, hvor de nuværende 59 ambulanceberedskaber skal øges til ikke mindre end 134. Mere præcist skal antallet af døgnambulancer øges fra 57 til 103, mens antallet af dagambulancer skal øges fra to til 31. Og ifølge regionens beregninger vil det give en ekstraregning på ca. 425 mio. kr.

En yderligere konsekvens af en så markant forøgelse af antallet af ambulanceberedskaber i regionen vil være, at mange af beredskaberne vil få meget lav aktivitet og dermed ikke kan udnyttes optimalt. Det vil desuden gøre det yderst vanskeligt at opretholde kompetencen hos redderne samt i det hele taget at rekruttere og uddanne nok reddere til beredskabet.

Annonce