Manglende natflyvning skyldes frygt for havarier

Når Sundhedsstyrelsen anbefaler, at de kommende lægehelikoptere kun anvendes om dagen, så skyldes det ikke, at der mangler detaljerede GPS-oplysninger om el-ledninger og andre forhindringer, sådan som flere medier ellers har rapporteret i dagens løb. Men erfaringer fra USA viser, at der sker mange ulykker med læge- og ambulancehelikoptere om natten, og derfor har Statens Luftfartsvæsen anbefalet, at lægehelikopterne kun anvendes om dagen. I perioden 2002-2005 var der 55 ulykker med lægehelikoptere i USA, og 62 mistede livet i ulykkerne.

Såvel helikoptere som fastvingede fly kan flyve om natten, men der gælder visse begrænsninger i måden flyene opereres på. Man kan flyve efter de visuelle flyveregler dag og nat eller efter instrument-flyvereglerne. Flyver man efter de visuelle flyveregler kræves en vis sigtbarhed og skyhøjde. Erfaringer fra bl.a. USA har vist, at der i forbindelse med visuel flyvning om natten med lægehelikoptere er indtruffet en del havarier, og det indgår derfor i anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport om akutberedskabet, at lægehelikopterne i Danmark ikke bør foretage visuelle flyvninger ud til de enkelte skadesteder i nattetimerne.

I USA er der omkring 650 ambulance- og lægehelikoptere i drift. En undersøgelse fra de amerikanske flymyndigheder, FAA, viste sidste år, at der i perioden fra 2002 til 2005 havde været 55 ulykker med ambulance- og lægehelikoptere, og at ulykker i perioden 2001-2005 havde kostet 62 personer livet. Antallet af omkomne er en fordobling i forhold de foregående fire år. Så sent som den 10. december 2006 mistede piloten og to besætningsmedlemmer livet, da en Bell 412 ambulancehelikopter fra selskabet Mercy Air Service styrtede ned nordvest for Los Angeles i USA. Helikopteren brød i brand, da den ramte jorden. Årsagen til styrtet er endnu uopklaret, men der var tåge i området, og myndighedernes første teori var, at helikopteren havde ramt nogle el-ledninger. Der er imidlertid ikke fundet beskadigede el-ledninger i området.

I England og i Tyskland, hvor lægehelikoptere anvendes idag, flyves der da heller ikke visuelt om natten. Der er dog intet til hinder for, at lægehelikopterne i Danmark vil kunne foretage instrumentflyvninger om natten til og fra godkendte flyvepladser, og de vil på den måde kunne indgå aktivt i det samlede beredskab.

Flyvevåbnet kan godt operere om natten med deres helikoptere, men Statens Luftfartsvæsen oplyser, at der gælder helt andre betingelser for militære operationer end for civile – bl.a. er det flyvende materiel udstyret på en helt anden måde end civile fly.

Sundhedsstyrelsen har ikke ønsket at udtale sig i dag.

Annonce