Redningshelikoptere har kun erstattet akutlægehelikoptere få gange

Arkivfoto: VFK

Selv om Flyvevåbnets store redningshelikoptere har bedre muligheder for at operere under dårlige vejrforhold end de to akutlægehelikoptere, som er indsat i Ringsted og Karup, sker det sjældent, at regionerne tilkalder redningshelikoptere i de situationer, hvor akutlægehelikopterne ikke kan flyve. Det sker også meget sjældent, at der tilkaldes en redningshelikopter, når akutlægehelikopteren er optaget.

Danske Regioner har spurgt de enkelte regioner om, hvor ofte Flyvevåbnets SAR-redningshelikoptere egentlig bliver tilkaldt i situationer, hvor akutlægehelikopterne enten er i brug ved en anden opgave eller ikke kan flyve på grund af vejret. Der er ikke nogen systematisk opgørelse over den type assistancer, men regionerne har fortalt om deres enkeltobservationer.

Ifølge regionerne er det imidlertid kun i helt særlige tilfælde, at regionernes AMK-vagtcentraler anmoder Flyvevåbnets helikopter om assistance til andet end patientoverførsler.

Siden etableringen af de nuværende to forsøgsordninger med lægehelikoptere har redningshelikopterne kun været tilkaldt to gange, hvor vejret forhindrede akutlægehelikopteren i at flyve. Den ene gang var der tale om kraftigt snevejr, der holdt akutlægehelikopteren på jorden, ligesom både ambulance og militærets bæltekøretøj var kørt fast i sneen. Herudover har regionerne kendskab til et enkelt tilfælde, hvor en redningshelikopter blev tilkaldt, fordi den jyske akutlægehelikopter var blevet omdirigeret til en anden opgave.

Den fjerde assistance var ved den store busulykke i Nordsjælland den 24. januar 2012, hvor den sjællandske akutlægehelikopter blev rekvireret, men ikke kunne flyve på grund af en teknisk fejl. Herefter rettede AMK-vagtcentralen henvendelse til SOK med henblik på assistance. Redningshelikopteren blev dog hurtigt afmeldt igen.

Derimod anvender regionerne ofte redningshelikopterne til patientoverførsler. Flyvevåbnets redningshelikoptere disponeres dog ikke af regionerne, men kan – såfremt der ikke eksisterer andre muligheder – rekvireres til akutte og livsnødvendige overflytninger af f.eks. brandsårspatienter til specialafdeling og til andre akutte og livsnødvendige overførsler fra sygehuse på de lidt større øer, primært Bornholm, og til den relevante specialafdeling. For eksempel blev der anmodet om assistance i forbindelse med den store busulykke på Bornholm i 2011 med henblik på overflytning af akutte patienter fra Bornholm til Rigshospitalet.

Annonce