Midtjyske ambulancebehandlere skal nu løse sundhedsopgaver i borgernes hjem

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Midtjyder kan fremover få kortere indlæggelsestid, efter at Region Midtjylland mandag tog hul på en ny ordning, hvor ambulancebehandlere også rykker ud og hjælper med planlagte sundhedsmæssige opgaver i borgerens eget hjem. Ambulancebehandlerne kan f.eks. hjælpe med at påsætte og afmontere udstyr til at monitorere hjerterytmen døgnet rundt.

Mandag indførte Region Midtjylland en ny ordning, hvor ambulancebehandlere i særlige situationer kører ud for at hjælpe patienter i deres eget hjem. Så fremover gælder det ikke nødvendigvis akut og livstruende sygdom, hvis der holder en ambulance hos naboen – det kan være, at der blot er tale om, at ambulancen udfører en opgave, som er en del af et forløb på hospitalet.

Det midtjyske regionsråd traf beslutning om ordningen for et år siden, og nu bliver den altså en realitet.

Med den nye indsats vil nogle patienter kunne udskrives til hjemmet tidligere, mens andre vil kunne udskyde og måske helt undgå at bruge en åben indlæggelse eller ambulante besøg. Det kan f.eks. dreje sig om patienter, hvor man har brug for at overvåge hjerterytmen over en længere periode for at finde ud af, om patienten fejler noget alvorligt. Her kan en ambulancebehandler nu hjælpe med at påsætte og afmontere udstyr til at monitorere hjerterytmen døgnet rundt. Det kan også handle om hjælp til patienter, hvor man har brug for at måle udsving i blodtrykket hen over døgnet for at fastlægge en diagnose.

Undgår turen til hospitalet

Med den nye ordning kan en række forskellige undersøgelser, som hidtil har krævet, at patienten kom ind på hospitalet, altså gennemføres hjemme hos borgeren med hjælp fra ambulancebehandlerne.

”Vi er jo allerede ude på vejene med ambulancerne og hjælper gerne med opgaver, der kan være med til at afkorte patienternes samlede behandlingsforløb. Det giver god mening også for patienterne, at de kan komme tidligere hjem i egne rammer”, siger Else Ammitzbøll, der er præhospital direktør i Region Midtjylland.

De sundhedsmæssige opgaver bestilles af det hospital, der har kontakten til patienten. De har mulighed for at bestille ambulancebehandlernes hjælp til blandt andet håndtering af hospitalsudstyr, som udlånes til patienten, undersøgelse af patientens helbredstilstand, herunder elektrokardiogram (EKG) til måling af hjerterytmen, måling af blodtryk, puls, temperatur osv. samt til at tage blodprøver og anlægge og skifte venekateter, så patienten kan få sin medicin gennem drop.

Annonce