Politikere annullerer planer om at flytte to ambulancer

Arkivfoto: Henrik Brøns

Den kommende ændring af ambulancetjenesten i Region Midtjylland bliver ikke helt så omfattende som oprindeligt planlagt. Regionspolitikerne har således besluttet, at ambulancen i Hornsyld alligevel ikke skal flyttes til Klakring/Juelsminde, ligesom en dagambulance ikke skal flyttes fra Struer til Holstebro.

Region Midtjyllands ambulancekørsel og liggende sygetransport skal i udbud i 1. halvår 2020. I den forbindelse er regionen i gang med at tage stilling til, hvordan det beredskab, som sendes i udbud, skal dimensioneres.

Embedsmændene i regionen havde lagt op til en række flytninger af ambulancer, men flere af flytningerne har udløst protester fra lokalområderne. Efter behandling i regionens forretningsudvalg er planen derfor tilpasset, således at forslaget om at flytte ambulancebasen i Hornsyld til Klakring/Juelsminde og om at flytte en dagambulance fra Struer til Holstebro udgår.

Fremskudt placering opretholdes

Herudover har politikerne besluttet, at den fremskudte placering i Juelsminde ikke – som planlagt – skal nedlægges. De fremskudte placeringer er ekstra ambulancebaser, som kun anvendes, når AMK-vagtcentralen forkantsdisponerer og midlertidigt forflytter ambulancer til områder, hvor der ellers vil være risiko for lang responstid. Men som konsekvens af, at Klakring/Juelsminde ikke får en egentlig ambulancebase, bliver den fremskudte placering fastholdt, og den opgraderes endda fra en hvilebase til en sovebase, hvor der etableres muligheder for, at redderne kan sove.

Sagen skal fortsat behandles i regionsrådet, som træffer den endelige beslutning.

Annonce