Region Midtjylland planlægger store ændringer af ambulancetjenesten

Når ambulancekørslen og den liggende sygetransport næste år sendes i udbud, så vil Region Midtjylland benytte lejligheden til at lave en række ændringer af beredskabet. Tre byer står således til at miste deres ambulancer, som flyttes til nabobyer, mens to sygetransportvogne koncerteres til et nyt ambulanceberedskab. Regionen vil samtidig hjemtage ”en væsentlig del” af ambulancedriften.  

Region Midtjyllands ambulancekørsel og liggende sygetransport skal i udbud i 1. halvår 2020. I den forbindelse er regionen i gang med at tage stilling til, hvordan det beredskab, som sendes i udbud, skal dimensioneres.

I dag har Region Midtjylland formelt 66 ambulanceberedskaber. Hertil kommer, at Falck leverer to dagdækkende ambulanceberedskaber som kompensation for, at AMK-vagtcentralen tager højde for flere mandskabspauser, end Falck har krav på i henhold til kontrakten. Regionen har også indsat en ambulance i egen drift i Aarhus fra 1. september 2019, men den er ikke medregnet, da den finansieres inden for regionens eksisterende budget for ambulanceområdet. Reelt er der dermed pr. 1. september 2019 i alt 69 faste ambulanceberedskaber i Region Midtjylland.

Herudover har regionen kontrakt med Falck om at levere 24 enheder til liggende/hvilende sygetransport på hverdage samt fire enheder i weekender/på helligdage. Antallet af enheder blev reduceret med to pr. 1. april 2019 som følge af samlingen af Aarhus Universitetshospital og bortfaldet af kørsler mellem hospitalsmatriklerne i Aarhus.

Lille forøgelse – og mange flytninger

Når ambulancekørslen sendes i udbud, lægger Region Midtjylland op til, at der skal ske en del ændringer af ambulancernes placering. Antallet af ambulancer fastholdes dog stort set uændret, idet regionen dog vil konvertere to af sygetransportvognene til en ambulance, således at man når op på 70 ambulancer.

Ændringerne ser indtil videre således ud:

 • Ambulancen i Ørsted flyttes til Allingåbro (begge Norddjurs Kommune)
 • Ambulancen i Hornsyld flyttes til Klakring/Juelsminde (begge Hedensted Kommune)
 • Ambulancen i Tirstrup flyttes til Kolind (begge Syddjurs Kommune)
 • Ambulancebasen i Randers splittes op, så et af de fire ambulanceberedskaber, der i dag er placeret i Randers N, flyttes til Randers SV eller SØ.
 • Et dagberedskab flyttes fra Struer til Holstebro, da mange af beredskabets opgaver er i Holstebro. Selvom dagberedskabet fra Struer flyttes til Holstebro, vil der fortsat være et fast ambulanceberedskab i Struer.
 • To enheder til liggende/hvilende sygetransport, placeret i Skive og Silkeborg, koncerteres til et ambulanceberedskab med placering i Viborg.
Vil ændre de fremskudte placeringer

Region Midtjylland har i dag et antal fremskudt placeringer, d.v.s. ekstra ambulancebaser, som kun anvendes, når AMK-vagtcentralen forkantsdisponerer og midlertidigt forflytter ambulancer til områder, hvor der ellers vil være risiko for lang responstid.

De fremskudte placeringer er opdelt i sovebaser og hvilebaser. For at fremme vilkårene for forkantsdisponering vil regionen oprette fremskudte placeringer med sovemulighed (sovebaser) på følgende lokationer:

 • Aulum (i dag en hvilebase) (Herning Kommune)
 • Balling (i dag en hvilebase) (Skive Kommune)
 • Hadsten (i dag en hvilebase) (Favrskov Kommune)
 • Felding (i dag en hvilebase) (Herning Kommune)
 • Glesborg (Norddjurs Kommune)
 • Gjerlev (Randers Kommune)
 • Virklund (Silkeborg Kommune)

Ændringerne forudsætter at, der kan findes økonomisk og driftsmæssigt egnede placeringer i de enkelte lokalområder.

Erfaringerne med de fremskudte placeringer, som allerede er etableret, er at nogle af dem anvendes meget lidt. Hvilebasen i Thyborøn er eksempelvis anvendt én gang i 2018 og to gange i 2019. Regionen vil derfor lukke følgende fremskudte placeringer:

 • Thyborøn (hvilebase) (Lemvig Kommune)
 • Havndal (hvilebase) (Randers Kommune)
 • Fjellerup (hvilebase) (Norddjurs Kommune)
 • Juelsminde (hvilebase) (Hedensted Kommune)
 • Ryomgård (sovebase) (Syddjurs Kommune)
Udgifter stiger – og drift hjemtages

De forskellige forslag til ændring af dimensioneringen vurderes samlet set at medføre en stigning i de årlige driftsudgifter på op til 2 mio. kr. Ud over den årlige udgift vil der være en etableringsudgift, men kun i det omfang, den ikke kan indarbejdes i lejeaftalerne for baserne og de fremskudte placeringer.

Politikerne vil skulle tage stilling til spørgsmålet, når der i december 2019 skal behandles en sag om at hjemtage dele af ambulancekørslen i form af baser og fremskudte placeringer. Embedsmændene i Region Midtjylland lægger i den forbindelse op til, at regionen skal udarbejde et forslag til hjemtagning af ”en væsentlig del” af ambulancedriften.

Annonce