Minister: Falck bestemmer selv sprogkrav til polakker

Det bliver helt op til Falck selv at bestemme, hvilke sprogkrav der skal stilles til de polske reddere, som Falck har planer om at anvende i den danske ambulancetjeneste, oplyser indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Derimod skal Sundhedsstyrelsen vurdere, om reddernes faglige kvalifikationer er tilstrækkelige til, at de kan fungere som assistenter, behandlere eller paramedicinere i den danske ambulancetjeneste.

Falck har på rekordtid fået Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at ændre den ellers helt nye bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats. Bekendtgørelsen fastsætter kravene til de danske ambulanceuddannelser, og hidtil har der ikke været mulighed for at anvende udenlandske uddannelser i Danmark. Det bliver der imidlertid allerede fra 20. januar 2007, hvor en ændring til bekendtgørelsen ventes at træde i kraft. Ændringen indebærer, at Sundhedsstyrelsen fremover bliver kompetent til at vurdere udenlandske uddannelseskvalifikationer.

Når det gælder sprogkrav, så bliver det imidlertid helt op til den enkelte ambulanceoperatør, her Falck, at bestemme, hvilke sprogkrav de vil stille til udenlandske reddere. Ifølge indenrigs- og sundhedsministeriet har Falck oplyst, at det er en forudsætning, at de polske reddere skal kunne forstå og tale dansk på et niveau, så der ikke opstår problemer og misforståelser i kommunikationen med patienter, ambulancekolleger eller sygehuspersonale, hverken telefonisk eller ved aflevering, ligesom der heller ikke må opstå misforståelser i kommunikationen mellem ambulanceredder, politi, brandvæsen mv. ved større indsatser.

Falck har endvidere oplyst, at de polske ambulancereddere, som udvælges i samarbejde med Falcks polske ambulancetjeneste, skal have intensiv sprogundervisning, før de indsættes i Danmark. Konkret planlægger Falck denne sproguddannelse i samarbejde med Institut for dansk Kultur i Polen. Instituttet er bekendt med sprogkravene til reddere, og instituttet er i gang med at udarbejde et forslag til uddannelsesplan, der kan føre redderne frem til dette. De foreløbige drøftelser angiver, at der bliver tale om et koncentreret forløb over flere måneder, hvor redderne i Polen tages ud af normal drift og på fuld tid undervises i dansk. Få uger efter forløbets start vil der ske en visitation, hvor kun de reddere, der vurderes til at have tilstrækkelig sprogfornemmelse, gennemfører hele forløbet. Endelig vil der ved forløbets afslutning også ske en vurdering, således at kun de reddere, der har opnået tilstrækkelig sproglig kompetence, kommer til Danmark.

Som en del af sprogundervisningen vil der indgå ambulancefagligt stof. Planen er således, at danske reddere i stigende omfang – i takt med at den sproglige kapacitet øges hos deltagerne – kommer til at indgå i forløbet, bl.a. med undervisning i dansk behandlerkultur. Falcks erfaringer fra udførelse af ambulancetjenesten i Polen er, at de polske reddere fagligt og teoretisk er ganske velfunderede, men at der er behov for oplæring i dansk behandlerkultur og behandleretik. Det forventes at den sidste del af sprogkursusforløbet gennemføres i Danmark i form af praktisk deltagelse i dansk ambulancekørsel (som praktikant), introduktion til og besøg på dansk skadestue, plejehjem osv.

Annonce