Nordmænd tjener formue på driften af dansk lægehelikopter

Driften af lægehelikopteren i Karup har udviklet sig til en særdeles god forretning for det norskejede Nordic Air Ambulance, der placerer sig som et af de mest profitable selskaber inden for det danske beredskab. Hver gang selskabet i 2013 omsatte for 1 kr., endte de 27 øre som overskud.

Nordic Air Ambulance er ejet af Norsk Luftambulanse, og selskabet står i dag for den daglige drift af lægehelikopteren i Karup. Sidste år vandt selskabet også regionernes udbud af driften af hele den landsdækkede lægehelikoptertjeneste, som oprettes til oktober og kommer til at bestå af tre lægehelikoptere.

De danske aktiviteter udviklede sig i 2013 særdeles positivt for Nordic Air Ambulance, der fik en omsætning på 37 mio. kr., hvilket er en pæn fremgang i forhold til 2012, hvor selskabet omsatte for 32 mio. kr. Samtidig faldt driftsomkostningerne fra 25 mio. kr. i 2012 til 18 mio. kr. i 2013, og det udløste et rekordstort bruttooverskud på 19 mio. kr. Personaleomkostningerne steg svagt fra 7,1 mio. kr. til 7,7 mio. kr., ligesom de finansielle omkostninger steg, men alligevel fik Nordic Air Ambulance et solidt overskud før skat på 10,2 mio. kr. – mod 0,6 mio. kr. i 2012.

I 2013 betalte Nordic Air Ambulance 2,5 mio. kr. i skat, og dermed endte bundlinjen på et overskud på 7,6 mio. kr. Kun ganske få andre selskaber inden for det danske beredskab kan fremvise større overskud, og konkurrenten Falcks lægehelikopterselskab, som driver den anden danske lægehelikopter, har konsekvent givet underskud. Nordic Air Ambulance har nu en egenkapital på 9,2 mio. kr.

Der har i gennemsnit været seks ansatte i Nordic Air Ambulance i 2013.

Annonce