Landsretten: Regioners valg af lægehelikopterleverandør var ulovligt

Arkivfoto: Lasse Hyldager

De danske regioner overtrådte udbudslovgivningen, da de i 2013 indgik kontrakt med Norsk Luftambulanse om drift af de tre danske akutlægehelikoptere. Det har Østre Landsret afgjort i en sag, som havde baggrund i en klage fra det svenske firma Scandinavian MediCopter. Afgørelsen får ikke indflydelse på helikopternes drift, men Scandinavian MediCopter vil kunne kræve erstatning.

Det fremgår af dommen fra Østre Landsret, at den pointmodel, som regionerne brugte i udbuddet af lægehelikoptertjenesten, var ulovlig. Dermed var landsretten enig i en afgørelse, som Klagenævnet for Udbud traf i 2014, hvor klagenævnet besluttede at annullere regionernes beslutning om at tildele kontrakten til Norsk Luftambulanse.

Det var regionerne selv, som valgte at indbringe sagen for landsretten, da man var uenig i Klagenævnet for Udbuds afgørelse. Det er regionerne fortsat, og de overveje nu, om landsrettens dom skal ankes til Højesteret. Samtidig fremhæver regionerne, at deres juridiske rådgivere havde vurderet, at de havde en god sag.

”Dommen truer ikke trygheden for borgerne, for helikopterne vil flyve som hidtil. Men i regionerne er vi meget overraskede og ærgerlige over landsrettens dom. Flere advokater, herunder Kammeradvokaten, har vurderet, at vi havde et godt grundlag for at vinde sagen”, siger Christian Boel, der er koncerndirektør i Region Midtjylland. Han var formand for en styregruppe med repræsentanter fra alle fem regioner, der var nedsat til at gennemføre udbuddet.

Regioner: Andre pointmodeller gav samme resultat

Landsretten nåede altså frem til, at regionernes pointmodel var ulovlig. Samtidig mente landsretten ikke, at regionerne under sagen havde bevist, at Norsk Luftambulanse også ville have fået kontrakten, hvis der var blevet anvendt en lovlig pointmodel.

”Vi har efterprøvet vores beslutning om at vælge NLA med hele syv andre pointmodeller, som ingen sætter spørgsmålstegn ved. De syv andre modeller peger også på NLA som vinder. Derfor er vi så overraskede. Og overraskelsen vokser, når dagens dom i realiteten blåstempler begge de støttemodeller, som vi i regionerne brugte i forbindelse med tildeling af kontrakten. Det indikerer, at vi pegede på den rigtige vinder”, siger Christian Boel.

Østre Landsret har ikke taget stilling til, om overtrædelsen af udbudsreglerne udløser en erstatning. Det spørgsmål behandler retten selvstændigt, og en eventuel erstatning fastsættes tidligst næste år.

Kontrakten med Norsk Luftambulanse udløber 31. september 2020. Kontrakten kan dog forlænges med yderligere op til tre år.

Annonce