Ny akutbil placeres i Hundested

Region Hovedstadens nyeste akutbil bliver placeret i Hundested. Med indsættelsen af den nye akutbil har regionen i alt seks akutbiler, der både rykker ud til akutte hændelser og fungerer som præhospital visitationsenhed (PHV) ved ikke-akutte hændelser. Hornbæk og Hundested var i spil som base til akutbilen, men Hundested vælges ud fra et hensyn til, at der er høje responstider og langt til nærmeste ambulancestation.

I dag har Region Hovedstaden akutbiler i Hvidovre, Dragør, Skibby og Helsinge samt på Frederiksberg. Akutbilen i Helsinge flyttes dog efter planen til Græsted, men der er problemer med at finde en egnet lokation, efter at den planlagte placering på et lokalt plejecenter har måttet opgives.

Den nyeste – og sjette – akutbil blev aftalt i regionens budget for 2024. Her var beskrivelsen blot, at den ”kan indsættes, hvor behovet er størst – oftest i Nordsjælland”. Efter en nærmere analyse vil regionen dog nu placere akutbilen i Hundested, hvor der skal indrettes en base på Den Sociale Virksomheds bygninger i byen.

To placeringer i spil

Regionens analyse viste, at ni postnumre havde responstider, som lå under det regionale responstidsmål: Hundested, Melby, Tisvildeleje, Vejby, Gilleleje, Dronningmølle, Hornbæk, Ålsgårde og Hellebæk. Alle områderne ligger langs nordkysten, hvor der er længere mellem ambulancebaserne, end det ses i de øvrige dele af regionen. Regionen udpegede Hundested og Hornbæk som mulige lokationer for akutbilen, men valget endte med at falde på Hundested.

I analysen anfører regionen, at en fordel ved placeringen i Hundested er, at man vil kunne øge beredskabsdækningen i et område, hvor der på nuværende tidspunkt er langt til den nærmeste ambulancebase og relativt høje responstider. Derudover er der tale om et område af regionen, hvor der kun er én ambulancebase, hvorfra man kan nå til Hundested inden for 15 minutter.

Regionen fremhæver også, at man ved hjertestop arbejder med en metode, der hedder pit-crew. Til udførsel af denne metode afsendes enten en ekstra ambulance, lægebil eller akutbil for ekstra ressourcer til håndtering af patienten. Der er i Hundested længere for både nummer to ambulance, akutbilen og lægebilen, end der vil være, hvis hændelsen er i Gilleleje, Hornbæk og Helsingør, hvilket ikke stiller hjertestoppatienterne lige. Det er derfor vurderingen, at en akutbil i Hundested vil kunne bidrage til hurtig igangsættelse af avanceret hjertestopbehandling ved brug af denne metode i området.

Ulempen ved en placering af akutbilen i Hundested er, at der er tale om et yderområde af regionen, hvilket gør det vanskeligt, at akutbilen herfra kan bruges andre steder end de vestlige områder af nordkysten.

Annonce