Præhospital

Ny akutbil placeres i Hundested

Region Hovedstadens nyeste akutbil bliver placeret i Hundested. Med indsættelsen af den nye akutbil har regionen i alt seks akutbiler, der både rykker ud til akutte hændelser og fungerer som præhospital visitationsenhed (PHV) ved ikke-akutte hændelser. Hornbæk og Hundested var i spil som base til akutbilen, men Hundested vælges ud fra et hensyn til, at der er høje responstider og langt til nærmeste ambulancestation.

Google Streetview
Brandvæsen

Nødbehandlerbil i Hundested er nu nedlagt

Fra årsskiftet var det slut med den eneste nødbehandlerbil i Region Hovedstaden, nemlig nødbehandlerbilen i Hundested. Den umiddelbare årsag er, at Halsnæs Kommune har ønsket at spare penge. Men samtidig er antallet af udrykninger styrtdykket de seneste år, fordi Region Hovedstaden kun har ønsket at anvende bilen ved hjertestop, og ikke – som hidtil – også ved ulykker.

Præhospital

Brandstationen i Hundested rykker nu ud med nødbehandlere

En ny aftale mellem Halsnæs Kommune, Region Hovedstaden og Frederiksborg Brand og Redning sikrer, at nødbehandlere fra Hundested nu kan rykke ud i tilfælde af hjertestop. Dermed kan borgerne i Hundested få livreddende førstehjælp hurtigere end hidtil – og hjertestoppatienter er ikke længere afhængig af, at en ambulance når frem, inden behandlingen kan påbegyndes.

Google Streetview
Præhospital

Brandfolk i Halsnæs Kommune kan blive del af First Responder-ordning

I Hundested har Halsnæs Kommune i dag en aftale med Frederiksborg Brand & Redning om, at der er to nødbehandlere på vagt døgnet rundt. Nødbehandlere kaldes ud til borgere, der er kommet til skade i Halsnæs Kommune, men ikke til sygdom og hjertestop. Nu vil de tre involverede myndigheder imidlertid arbejde for at gøre nødbehandlerne til en del af First Responder-ordningen.

Google Streetview
Brandvæsen

Tekniske og menneskelige fejl forsinkede brandudrykning

Tidligere på måneden gik der 14 minutter, inden Frederiksborg Brand og Redning var fremme ved en større villabrand i Hundested. Brandstedet ligger ellers tæt på den lokale brandstation, men ifølge beredskabet var det tekniske problemer med en sendemast samt en menneskelig fejl hos en brandmand, der var skyld i den forsinkede udrykning.

Google Streetview
Brandvæsen

Brandfolk vrede over flytning af tankvogn

I dag råder beredskabet i Halsnæs Kommune over i alt fire tankvogne, fordelt med to i Hundested og to i Frederiksværk. Men mens de to tankvogne i Hundested er af nyere dato, så er begge tankvogne i Frederiksværk ældre og nedslidte. Den ene tankvogn i Frederiksværk må nu skrottes, og derfor vil kommunen flytte en af Hundesteds tankvogne til Frederiksværk – selv om Beredskabsstyrelsen anbefaler, at der er to tankvogne på hver station. Kommunens beslutning falder ikke i god jord hos brandfolkene.

Google Streetview
Brandvæsen

Fortsat uro i Hundested Brandvæsen

Der er fortsat uro i Hundested Brandvæsen, og senest har to medarbejdere sagt op. De forudser, at Hundested-modellen med seks fuldtidsansatte brandfolk bliver en saga blot i det nye, samlede beredskab, der træder i kraft til maj. Den ene af de brandfolk, der fratræder, er Bo Gøgsig, som har valgt at rykke teltpælene op og tiltræde en stilling ved Vejle Brandvæsen. Afgørende for hans beslutning har været, at man i den nye Frederiksværk-Kommune har frataget Hundested Brandvæsen en række serviceopgaver, allerede inden KL er gået i gang med den konsulentanalyse af beredskabet i de to kommuner, som skal danne grundlag for organiseringen af det nye, samlede beredskab.

Google Streetview
Brandvæsen

Afviser privatisering af brandvæsen i Hundested

Dønningerne efter beredskabschef Jens Bangs fratrædelse har ikke helt lagt sig i Hundested, men der er dog udsigt til mere smult vande efter udtalelser om, at der ikke er politisk ønske om privatisering af brandvæsenets opgaver. Blandt lokale brandfolk har der været frygt for, at den kommende kulegravning af beredskabets organisation og økonomi kunne føre til en afvikling af det kommunale brandvæsen.

Google Streetview
Brandvæsen

Skuffet beredskabschef siger op

“Jeg kan ikke komme igennem med mine ideer. Jeg er dybt skuffet”, siger Jens Bang, chef for Hundested Brandvæsen og beredskabschef i den ny Frederiksværk-Hundested Kommune. Han har opsagt sin stilling som beredskabschef med sidste arbejdsdag den 31. januar 2007. Den pludselige og dramatiske opsigelse kommer efter 30 års ansættelse i Hundested Brandvæsen, hvor Jens Bang, 58, har været chef siden den 1. april 1978.

Google Streetview
Præhospital

Nødbehandlere har haft 83 udrykninger

83 gange i løbet af de sidste seks måneder har borgere i Hundested ringet 112 på grund af en ulykke og de fleste gange har nødbehandlerne fra Hundested Brandvæsen været først på pletten. For seks måneder siden måtte borgerne vente på, at ambulancen fra Frederiksværk kom frem, når der pludselig opstod en ulykke. Og der kan være lang ventetid.