Læger: Ny Falck-aftale kan være i strid med loven

Region Nordjylland har indgået en to-årig samarbejdsaftale med Falck om at oprette og drive lægeklinikker i Hurup og Thisted fra 1. september 2013. Praktiserende Lægers Organisation (PLO) mener imidlertid, at aftalen er i strid med den nuværende sundhedslov. En lovændring vil give mulighed for at udbyde driften af lægeklinikker til private, men den træder først i kraft om et år.

“Vi vil nu gøre Sundhedsministeriet opmærksom på sagen og bede om deres vurdering af aftalens gyldighed”, siger Bruno Melgaard Jensen, konstitueret formand for PLO.

Af aftalen mellem Region Nordjylland og Falck fremgår det i øvrigt, at regionen afholder Falcks udgifter til lokaler. Det er udgifter, som de praktiserende læger i dag selv afholder i deres praksis. “Vi har ikke kunnet få indsigt i den samlede økonomi mellem regionen og Falck, og derfor kan vi ikke bedømme, hvorvidt der er tale om konkurrenceforvridende forhold. Men det må Sundhedsministeriet være med til at opklare for os”, siger Bruno Melgaard Jensen.

PLO-formanden understreger, at han er helt på det rene med, at den nye lov om almen praksis, som Folketinget vedtog før sommerferien, åbner op for, at regionerne kan udbyde driften af lægehjælp til borgerne til private firmaer. Det gælder imidlertid først fra den 1. september 2014.

Annonce