Ny global alliance skal øge overlevelsen efter hjertestop med 50 pct.

Internationale eksperter fra det akutmedicinske område har netop indgået en historisk aftale om etablering af Global Resuscitation Alliance – et globalt netværk, der skal samarbejde om at øge overlevelsen efter pludseligt, uventet hjertestop. Deltagerne forpligter sig til en ambitiøs målsætning om at øge overlevelsen med 50 pct. Aftalen, der blev underskrevet i København, Danmark, er kulminationen af tre årtiers internationalt arbejde.

Eksperter fra USA, Asien, Europa samt Mellemøsten og Australien har netop givet hinanden håndslag på at intensivere den globale indsats for, at flere mennesker fremover vil overleve hjertestop. Det skete på et såkaldt Utstein-møde den 28.-29. maj i København, Danmark, forud for den første europæiske kongres om genoplivning og det akutmedicinske område, EMS2016.

Den nye alliance er resultatet af et målrettet arbejde for at øge overlevelsen, der begyndte i 1990. Her samledes eksperter til det første Utstein-møde i Norge for at vedtage globale retningslinjer for ensartet rapportering af hjertestop, og det blev begyndelsen på et internationalt samarbejde. Siden er der bl.a. vedtaget fælles internationale retningslinjer for behandlingen af hjertestop, som har betydet en markant forbedring for antallet af overlevende. Og med Global Resuscitation Alliance er der nu taget endnu et stort skridt med etableringen af en organisation, der skal hjælpe med at implementere den nyeste viden og best practice i landene.

Skal fremme best practice på det præhospitale område

Den nye globale alliances vigtigste opgave bliver at fremme udbredelse og implementering af best practice-programmer inden for det præhospitale område samt at sætte nye standarder for alarmcentralerne, ambulanceberedskaberne og borgernes engagement i af give livreddende førstehjælp.

”På globalt plan er overlevelsen efter hjertestop meget lav, og hvert år dør omkring én million mennesker af pludseligt, uventet hjertestop i de højtudviklede lande. Det er et uacceptabelt højt antal, og derfor har vi taget initiativ til at etablere Global Resuscitation Alliance, der skal styrke samarbejdet landene imellem. Det er resultatet af mange års målrettet arbejde, som vi er meget stolte af. Det vil få stor betydning for mange mennesker verden over”, siger Michael Sayre, MD, Emergency Physician, University og Washington, Medical Director hos Seattle Fire Department, Washington State. Dr. Sayre har været med til at grundlægge Resuscitation Academy i USA er nu en af initiativtagerne til Global Resuscitation Alliance.

Hurtigere og bedre behandling

Når en person får hjertestop, er tiden og kvaliteten af den livreddende behandling afgørende for overlevelsen. For hvert minut, der går, fra hjertestoppet indtræffer, til der gives livreddende førstehjælp, falder chancen for at overleve med omkring 10 pct. Hurtig alarmering, vejledning i livreddende førstehjælp fra alarmcentralerne ved 1-1-2-opkald, lægfolk, der træder til og hjælper, hurtig anvendelse af en hjertestarter samt en effektiv og avanceret præhospital behandling og efterfølgende behandling på hospital er derfor afgørende for overlevelsen.

”Det handler basalt set om at forbedre alle led i overlevelseskæden. Vi har i dag megen viden, og vi har en række dokumenterede og effektive indsatser. Nogle lande er lykkedes med first-responder programmer og andre med at uddanne alarmcentralpersonalet eller ambulancepersonel eller at involvere borgerne og udbrede hjertestartere. De indsatser, der virker, skal udbredes og bruges globalt. Det kræver samtidig, at vi også deler viden om de udfordringer, der står i vejen for implementeringen af nyeste viden og best practice”, siger Sang Do Shin, MD, MPH, ph.d., Professor, National University College of Medicine i Soul, Korea, samt initiativtager til Global Resuscitation Alliance.

Stor forskel på overlevelse

Internationalt set er der stor forskel på overlevelsen selv mellem lande, der ligner hinanden, og som har et velorganiseret akutberedskab og er ressourcestærke.

”I nogen lande overlever kun 3-5 pct. pludseligt, uventet hjertestop, mens det fx i Danmark er 12 pct. Selvom vi i Danmark har mere end fordoblet overlevelsen på relativt få år, skal vi stadig stræbe mod at gøre det endnu bedre. Det er en meget ambitiøs målsætning, vi har sat i alliancen om at fordoble antallet af overlevende i alle lande med 50 pct. uanset udgangspunkt. Vi mener, at det er muligt, og vi ser i øjeblikket meget lovende resultater fra Seoul, Tokyo og Singapore”, siger Freddy Lippert, direktør for Region Hovedstadens Akutberedskab, lektor ved Københavns Universitet og medinitiativtager til the Global Resuscitation Alliance.

Behovet for et globalt netværk er tydeligt, men at det netop sker nu, skyldes anbefalinger fra internationale eksperter til, hvordan man bedst udbreder den nyeste viden og de bedste erfaringer.

”Det er mere vigtigt end nogensinde, at vi lærer af den nyeste viden, dokumentation, uddannelse og teknologi, og at der findes et forum, hvor vi kan dele erfaringerne. Alliancen kommer til at udfylde et hidtil udækket behov for at dele og udbrede viden om genoplivning og at implementere den på globalt plan. På den måde kan vi tilbyde den bedst mulige behandling til gavn for patienterne, og vi har alle en forhåbning om, at alliancen vil skabe de nødvendige resultater”, siger Tore Laerdal, Chief Executive Director i Laerdal Fonden for Akutmedicin, og Managing Director i Laerdal Global Health samt initiativtager til Global Resuscitation Alliance.

Annonce